Wasz Sklep Spar: strata w pierwszym roku działalności

Spółka Wasz Sklep Spar opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwszy rok swojej działalności na rynku polskim, czyli 2019. Dołożyła w nim do biznesu przeszło 4,4 mln zł.

Wasz Sklep Spar został zarejestrowany 10 stycznia 2019 r. w momencie, gdy trwał spór między Bać-Polem a holenderskim Sparem International o prawo do używania szyldu Spar i jego wariantów. Strony doszły do porozumienia dopiero w lutym 2020 r. W 2019 r. spółka córka Spar International Spar Group Ltd. z RPA zakupiła restrukturyzującą się sieć Piotr i Paweł i 29 listopada uruchomiła pierwszy przebrandowiony sklep Eurospar w warszawskim centrum handlowym Blue City.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5 061 402,93 złotych, strata operacyjna -5 452 947,96 złotych, zaś strata netto sięgnęła -4 409 945,75 złotych. Strata w pierwszym roku prowadzenia działalności nie jest jednak niczym dziwnym.

- Wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku dla spółki w pierwszym roku obrotowym kształtują się na ujemnym poziomie, co jest efektem poniesionej straty netto - czytamy z sprawozdaniu z działalności. - Oszacowane wskaźniki płynności finansowej dla 2019 roku osiągają wielkości oczekiwane, co oznacza, że spółka posiada zdolność do regulowania bieżących zobowiązań.

W pierwszym roku działalności przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosiła w spółce 12,9 osób w przeliczeniu na pełne etaty. 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było już 21 osób.

Średnia miesięczna płaca brutto w roku 2019 ukształtowała się na poziomie 9 092,43 zł. Pracownicy spółki w 2019 r. wynagradzani byli miesięcznie. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład zarządu (było ich wówczas cztery: prezes Wayne Hodson i członkowie zarządu Tomasz Syller, Jakub Karbowiak i Tomasz Waligórski) wyniosły 499 tys. zł.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.