Centra handlowe niezadowolone z ustawy o czynszach

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę antycovidową, w której zawarte są przepisy o ochronie czynszowej najemców. Zarządcy i właściciele centrów handlowych nie kryją rozczarowania.

- Niestety, kolejny apel został zignorowany i prezydent podpisał ustawę - czytamy w komunikacie Polskiej Rady Centrów Handlowych. Organizacja wystosowała do prezydenta apel o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

- Przyjęte rozwiązania są sprzeczne z zasadami społeczno-gospodarczymi, tj. sprawiedliwości społecznej, ochrony własności, wywłaszczenia bez celu i odszkodowania, ochrony własności, zasady swobody działalności gospodarczej, równości wobec prawa - dodano.

Kancelaria prezydenta poinformowała w środę, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy covidowej, która m.in. wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego z roku do dwóch lat, obniża czynsze w galeriach handlowych i przyznaje wsparcie sklepikom szkolnym. Chodzi o ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jak podkreśliła PRCH w czwartkowym stanowisku (1 lipca), jego apelowi towarzyszyła szczegółowa analiza prezentująca wątpliwości natury prawnej odnośnie do uchwalonych przez parlament przepisów oraz ich adekwatności do sytuacji całego sektora handlowego.

- Ponownie wskazano, że wprowadzony art. 15ze ustawy covidowej i jego nowelizacja (art. 15ze1 i art. 7) nie były konsultowane z sektorem nieruchomości handlowych, pomimo wcześniejszych licznych apeli do przedstawicieli rządu, Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP - wskazano. - Decyzje zostały podjęte bez merytorycznego uzasadnienia, analizy sytuacji sektora oraz rozwiązań przyjętych w innych krajach. Nie przyznano także symetrycznej rekompensaty stronie poszkodowanej, czyli wynajmującym - dodała PRCH w stanowisku.

PRCH w swoim stanowisko podkreśliła, że branża centrów handlowych została wyjątkowo niesprawiedliwie potraktowana w okresie pandemii.

– Wielokrotnie ograniczano działalność centrów handlowych bez konsultacji i analizy danych epidemicznych. Skutkowało to utratą ponad 4 mld złotych. Warto zaznaczyć, że właściciele i zarządcy centrów dobrowolnie przeznaczyli kolejne 2 mld zł na czasowe rabaty czynszowe dla najemców – tym samym łącznie stracili ponad połowę swoich rocznych przychodów - napisano.

Rada podkreśla, że wynajmujący zostali wykluczeni z tarczy pomocowej PFR oraz pozbawieni innych form wsparcia. Dodano też, że zatrudnienie w centrach handlowych znajduje ponad 400 tys. osób, które wpłacają do budżetu państwa rocznie ok. 6,8 mld zł z tytułu PIT i składek na ubezpieczenie społeczne. PRCH przypomniała, że wpływy z tytułu VAT wynoszą ok. 21 mld zł, a budżety państwa i samorządów są zasilane każdego roku kwotą 2,4 mld zł z tytułu CIT, podatku od nieruchomości i innych.

- Jednocześnie w drodze uchwalonych regulacji (art. 15ze i obecnie przyjęty art. 15ze1) każdy z najemców otrzymał jednolitą pomoc niezależnie od faktycznej sytuacji finansowej - przekazała PRCH.

PRCH zwraca uwagę na strukturę najemców centrów handlowych: ponad połowa z nich to wielkie międzynarodowe korporacje, kolejne 40% to polskie sieci, w tym duże firmy notowane na giełdzie, a 10% stanowią mali, lokalni przedsiębiorcy, którzy najbardziej ucierpieli. Jak podkreśla PRCH, ponad połowa z około 570 centrów handlowych działających w Polsce należy do polskich właścicieli.

W myśl podpisanej przez prezydenta nowelizacji, obniżono do 20% wysokość należnych udostępniającemu "świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii wywołującej nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - do 50% wysokości tych świadczeń".

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. 70% powierzchni centrów handlowych w Polsce jest w rękach firm stowarzyszonych w PRCH.

PAP

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.