Shoper bliżej parkietu

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego.

Na zdjęciu: Rafał i Krzysztof Krawczykowie, założyciele Shopera

Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C, a firmami inwestycyjnymi są BM mBanku oraz BM PKO BP.

Spółka informowała wcześniej, że przedmiotem oferty będzie około 27,1% akcji istniejących i spółka nie planuje przeprowadzania emisji nowych akcji. To zupełnie tak samo, jak w niedawnych debiutach Allegro (12 października 2020 r.) czy Pepco Group (26 maja 2021 r.).

Oferującymi akcje będą więc aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie.

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71%. rdr. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69% do 5,5 mln zł, a zysk netto - o 92% do 4,5 mln zł.

W 2020 r. z usług Shopera korzystało ponad 20 tys. użytkowników (w tym ok. 15,8 tys. klientów Shopera i ponad 4 tys. sklepów sprzedawanych przez partnerów na zasadzie private label), z których sklepy na platformie Shoper, po wyłączeniu sklepów partnerów, wygenerowały 4,0 mld zł obrotów.

(PAP Biznes)/maw

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.