Przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjniejsze warunki leasingu

Mikro, małe i średnie firmy mają kolejne ułatwienia w dostępie do finansowania działalności. BGK wprowadził 10 maja bieżącego roku gwarancje spłaty leasingu lub pożyczki leasingowej z pieniędzy z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Na ten cel przeznaczono 5,6 mld zł. Wnioski można składać do 31

Autor: Ewa Bednarz

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczają do 80 proc. kwoty leasingu lub pożyczki leasingowej bez odsetek oraz kosztów związanych z ich udzieleniem. Firmy, które podpiszą umowę o współpracy z BGK będą zobowiązane też do udzielenia leasingu na korzystniejszych warunkach od standardowych.

– Firmy leasingowe, które będą dystrybuować nowe produkty, będą mogły bardziej elastycznie kreować politykę cenową, będą w stanie wydłużać okres leasingowania czy zwiększać kwotę finansowania. Parametrem, który najbardziej optymistycznie nas dziś nastraja, jest fakt gwarantowania przez BGK, aż do 80 proc. wartości umowy. Należy podkreślić, że sam program jest bardzo istotnie wyposażony w kapitał, który pozwoli wykreować transakcje leasingowe o wartości 5,6 mld zł. Spodziewamy się dużego zainteresowania tym programem wśród wszystkich przedsiębiorstw leasingowych zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu – mówi Paweł Pach, Przewodniczący KW Związku Polskiego Leasingu

To duża pomoc, jeżeli weźmie się pod uwagę, że w 2020 roku, który - w związku z pandemią, był gorszy dla leasingu, firmy leasingowe sfinansowały środki trwałe o wartości 70 mld zł, a z danych  Związku Polskiego Leasingu wynika, że finansowane leasingiem preferuje 63 proc. firm z sektora MŚP. Dopiero na drugim miejscu znajduje się linia kredytowa, a na trzecim różnego rodzaju dotacje.

Pierwszy na starcie

Pierwszą firmą, która podpisała umowę z BGK jest Santander Leasing. Gwarancje będą dostępne już od czerwca.

– Dzięki podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowie, już w czerwcu br. udostępnimy naszym klientom nowe możliwości zawierania umów leasingu lub pożyczki zabezpieczonej gwarancją BGK. To istotne ułatwienie oraz wsparcie dla firm w zakresie dostępu do finansowania – mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. –  Istotne jest, że programy gwarancji skierowane do przedstawicieli małych i średnich firm mają realny wpływ na gospodarkę, gdyż umożliwiają im rozwój, inwestowanie, nabywanie przedmiotów wykorzystywanych w działalności. W ten sposób, poszerzona zostaje dostępność kapitału dla firm, a tym samym zapewnienie płynności i możliwości inwestowania – dodaje.

Santander Leasing podkreśla, że umowa z BGK może być szczególnie istotna dla przedsiębiorców z krótką historią kredytową lub z niewystarczającym majątkiem na zabezpieczenie inwestycji. Lada moment do programu będą przystępowały kolejne banki, które udzielają innych gwarancji, np. de minimis.

Ważne parametry

Umowy gwarancji można podpisywać na okres od  3 do 120 miesięcy. Maksymalna kwota gwarancji jest najniższa dla leasingobiorców prowadzących produkujących  produkty rolne – do 100 tys. euro, o 20 tys. euro wyższa jest dla firm trudniących się rybołówstwem i akwakulturą, a najwyższa – 800 tys. euro dla  leasingobiorców prowadzących działalność w pozostałych sektorach, a więc również handlowych. Prowizja za udzielenie gwarancji wynosi 0,2 proc. kwoty gwarancji za pierwszy, drugi i trzeci rok i 0,3 proc. za czwarty i kolejny rok. Na gwarancje nie mogą liczyć tylko przedsiębiorcy, którzy mieli przeterminowane zadłużenie  powyżej 20 dni, byli wpisani w jakimkolwiek systemie, w którym podlegali weryfikacji na etapie przyznawania leasingu lub pożyczki zgodnie z wewnętrznymi przepisami leasingodawcy i których wpis, zgodnie z przepisami, wykluczał go z możliwości uzyskania leasingu lub pożyczki, albo kiedyś wypowiedzieli umowę leasingu/pożyczki albo zalegali w płatnościach składek wobec ZUS. Z dokumentów BGK wynika, że warunki te nie muszą być spełnione na etapie udzielania leasingu lub pożyczki 1 lutego 2020 r.

Nie tylko leasing

Warto przypomnieć, że do końca czerwca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają wysoki poziom należności handlowych,  mogą  również wnioskować o gwarancje faktoringowe. Dzięki gwarancji przedsiębiorcy mają, korzystniejsze od standardowych, warunki umowy limitu faktoringowego i dostęp do limitu także w przypadku, gdy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem, albo ubezpieczeniem. Program miał się zakończyć z końcem ubiegłego roku, ale został przedłużony o pół roku.

Gwarancje faktoringowe BGK - podobnie jak gwarancje leasingowe, obejmują do 80 proc. limitu faktoringowego Okres gwarancji jest jednak znacznie krótszy, bo obejmuje 27 miesięcy. Maksymalna kwota gwarancji jest jednak znacznie wyższa - do 200 mln zł, maksymalna limitu faktoringowego wynosi 250 mln zł. Prowizja dla firm z sektora MŚP wynosi 0,25 proc. w pierwszym roku i 0,55 proc. od roku do dwóch lat i pobierana jest z góry. Na gwarancje mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy nie mają zobowiązań przeterminowanych w ZUS, urzędach skarbowych i u faktora, większych niż 3 tys. zł, powyżej 30 dni lub nie mieli takich zobowiązań 1 lutego 2020 r. Można o nie wnioskować w Alior Banku, Banku Millennium, Banku Ochrony Środowiska, w Pekao SA i DNB Banku oraz w firmach faktoringowych, takich jak: Coface Poland Factoring, eFaktor, Indos, KUKE Finance, mFaktoring, PKO Faktoring czy Santander Faktoring.

Dodatkowe warunki

Jak podkreśla KUKE Finance - system gwarancji zachęca firmy faktoringowe do kontynuacji finansowania polskich przedsiębiorstw, mimo znacznego wzrostu ryzyka. Tym samym ułatwiają przedsiębiorcom dostęp do finansowania w postaci faktoringu. Gwarancjami mogą być objęte nowe lub już istniejące limity faktoringowe, udzielone przez faktora, finansujące wierzytelności lub zobowiązania o terminie wymagalności nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty wystawienia faktury, zaistniałe po 1 marca 2020 r

 Zdjęcie: Shutterstock

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.