Sagra Technology: integracja danych motorem rozwoju

Aby firma mogła skutecznie działać w konkurencyjnym i zmiennym środowisku, musi dziś postawić na dane. Jest jeden warunek - muszą to być dane zintegrowane - przekonuje Anita Wojtanowska, menadżer ds. integracji systemów w Sagra Technology.

Handel Extra: Integracja danych w ostatnich latach zyskała na znaczeniu, ponieważ coraz więcej zarządzających zdaje sobie sprawę, że podejmowanie świadomych i trafnych decyzji biznesowych musi być oparte na analizie danych. A aby móc przetwarzać i analizować dane, trzeba je przede wszystkim zgromadzić. O jakich danych można mówić w kontekście producentów, dystrybutorów czy sklepów?

Anita Wojtanowska, menadżer ds. integracji systemów w Sagra Technology:

Obecnie najczęściej integrujemy dane sprzedażowe, czyli informacje o wartości i ilości obrotu wygenerowanego z użyciem produktów naszych klientów - producentów. Obrotu, czyli sprzedaży zrealizowanej do sklepów lub innych podmiotów zakupujących produkty producenta. Są to informacje będące podstawą funkcjonowania każdej firmy produkcyjnej albo dystrybutora.

Jakie rodzaje projektów, dotyczące integracji, cieszą się największym zainteresowaniem?

Najczęściej integrujemy dane sprzedażowe. Są to dane od partnerów biznesowych naszych klientów, czyli dystrybutorów, sieci handlowych oraz sieci aptecznych. Integracja tych informacji cieszy się największym powodzeniem, ponieważ to na ich podstawie nasi klienci mogą planować swoją dalszą pracę, a także dokonywać różnego rodzaju analiz. Z użyciem tych danych klienci mogą rozliczyć np. swoich partnerów biznesowych (sieci czy też dystrybutorów), ale także swoich pracowników, (przedstawicieli handlowych czy KAMów).

Największym powodzeniem cieszą się te projekty, których celem jest wsparcie rozliczenia pracownika działu sprzedaży. Każdy nasz klient ma w swojej organizacji takich pracowników, więc każdy realizuje tego typu proces. Co istotne, ludzie i ich czas jest bardzo cenny, zatem szkoda go marnować na realizację powtarzalnych czynności, jakimi jest przygotowywanie comiesięcznych podsumowań realizacji założonych celów sprzedażowych. Po co to robić, skoro możemy to zautomatyzować?

Zwróćmy także uwagę na to, że w ostatnich latach podmioty na rynku pracy bardzo dbają o świadomość swoich pracowników, o transparentność. Tak samo jest u naszych klientów. Chcą oni dostarczać swoim pracownikom na bieżąco informacje, jakie efekty uzyskali w danym momencie, ile brakuje im do realizacji założonego celu, a nawet co mają zrobić, aby ten plan z sukcesem zrealizować. Takie informacje dostarczamy w wyniku projektów integracji danych.

Czy firmy mogą samodzielnie integrować swoje dane? Czy potrzebują jednak do tego fachowego wsparcia firmy zewnętrznej?

Integracja danych jest dość skomplikowanym procesem. To szereg operacji wykonywanych na źródłowych informacjach, zanim dojdzie do ich połączenia. Ile źródeł i nadawców danych, tyle formatów. Każdy z nich ma swój system i swój format techniczny. Jedni eksportują dane w xml, inni w excelu, a jeszcze inni w csv. Po naszej stronie leży zadanie ich ujednolicenia, czyli sprowadzenie do jednego formatu, i to takiego, który potrafi obsługiwać odbiorca tych danych. Wykorzystujemy do tego celu specjalnie stworzone aplikacje, tzw. „konektory”.

Dlaczego ta integracja nie jest taka łatwa?

Każdy z naszych dostawców posługuje się swoim nazewnictwem, ma własny słownik klientów lub słownik produktów. W konsekwencji, dane sprzedażowe zapisane są u różnych dostawców w różnych słownikach. Bywa, że produkty zarejestrowane są w różnych jednostkach miary – jedni posługują się opakowaniami zbiorczymi, jak kartony, a inni sztukami. W związku z tym, w ramach obróbki danych, dokonujemy translacji, czyli mapowania, słownika dystrybutora na słownik naszego producenta.

Czyli po tym procesie dane dystrybutora i producenta wyglądają w ten sam sposób?

Dokładnie tak. Co więcej, dzięki temu możemy wielokrotnie konsumować raz wykonaną pracę. Dodatkowo na bieżąco monitorujemy przepływy danych i jeśli następuje jakaś zmiana w nazewnictwie, modyfikujemy je i aktualizujemy.

W ramach projektu integracji danych skupiamy się nie tylko na ich zebraniu, oczyszczeniu oraz zapisaniu w jednym miejscu, ale także na dystrybucji wyników, ich wizualizacji i prezentacji zainteresowanym osobom w organizacji. Mamy narzędzia pozwalające na reglamentowany dostęp do danych, w zależności od potrzeb. Zatem z użyciem takiego narzędzia możemy zbudować raport, w którym przedstawiciel handlowy będzie widział tylko swoje wyniki. Natomiast jego przełożony będzie widział wyniki wszystkich swoich pracowników. Cały proces dystrybucji informacji, hierarchia, zostały u nas zautomatyzowane i są gotowe do wykorzystania w projektach.

Co dzięki integracji danych zyskuje sklep czy producent?

W procesie wdrożenia projektu integracji danych, skupiamy się na tym, aby dostarczyć dla organizacji jak najbardziej użyteczną informację. Podczas integracji danych budujemy analityki, wizualizujemy ich wyniki, dystrybuujemy je w organizacji do pracowników, zgodnie z wymaganiami i planem. Organizacja uzyskuje dostęp do informacji, które są kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych. To właśnie można uznać jako główną zaletę integracji danych.

Kolejna korzyść to czas. Czas, który wcześniej był poświęcany na łączenie, oczyszczanie danych i przygotowywanie raportów. Jeśli klient decyduje się na integrację danych z nami, my przejmujemy te zadania. Nie musi już poświęcać swoich zasobów, może skupić się na zupełnie innych czynnościach. Czyli oszczędza czas i pieniądze.

Inne wartości to transparentność i budowanie świadomości. Dzięki danym prezentowanym w naszych analitykach każdy w organizacji wie, jakie wyniki osiągnął, za co jest premiowany, czego się do niego oczekuje. Są to analityki wspierające bieżącą pracę, w ramach których potrafimy także podpowiedzieć czy wskazać miejsca do poprawy.

Czy można powiedzieć, że firma, która integruje dane, ma przewagę konkurencyjną nad tymi, które tego nie robią?

Sama integracja danych jest tylko narzędziem do zebrania potrzebnych danych i wstępem do analizy. Świadome zarządzanie biznesem to przede wszystkim przetwarzanie i analizowanie tych danych. Integracja danych umożliwia łatwiejsze i szybsze wykonanie analizy oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

Katarzyna Pierzchała 5179 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.