Forteam zajmuje sieć Bio Family należącą do dzieci Świtalskiego

Kolejny krok w sprawie Forteam Investments Ltd. przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu i jego dzieciom. Forteam zajmuje sieć marketów Bio Family i następne 29,04% akcji Czerwonej Torebki należące do jej prezesa Mateusza Świtalskiego.

Forteam Investments Ltd., spółka inwestycyjna należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners, uzyskał kolejne sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń.

Zabezpieczenie zostało uzyskane w ramach prowadzonego sporu prawnego z Mariuszem Świtalskim, w którym Forteam domaga się od niego i kontrolowanych przez niego spółek zapłaty kwoty ponad 300 mln zł na mocy udzielonej przez Świtalskiego gwarancji.

W związku z tym, że Mariusz Świtalski, wbrew wcześniej wydanym zabezpieczeniom i próbując uniknąć zaspokojenia roszczeń Forteam, sukcesywnie uszczupla swój majątek, m.in. przenosząc go na swoje dzieci, sąd postanowił również zabezpieczyć aktywa jego potomstwa - brzmi oświadczenie spółki Forteam.

W sumie, wraz z przejętymi na mocy wcześniejszych zabezpieczeń akcjami, Forteam zajął ok. 64,5% akcji spółki Czerwona Torebka, a także może wykonywać określone prawa głosu z zajętych akcji.

Postanowienie sądu dotyczy również wszystkich udziałów w Bio Family. Jest to powstała w 2017 r. sieć supermarketów z bio żywnością, kosmetykami i środkami czystości należąca formalnie do Mateusza Świtalskiego. Ponadto sąd zdecydował się zabezpieczyć wszystkie udziały Nataszy Świtalskiej w firmie odzieżowej Farasi Fashion i Mateusza w centrum konferencyjnym Ogrodowa 12 w Poznaniu.

– Już od dłuższego czasu obserwujemy jak Mariusz Świtalski stara się uniknąć odpowiedzialności i wypłacenia przysługujących Forteam należności m.in. poprzez zbywanie swojego majątku na rzecz dzieci i angażując się w inne działania mające na celu ukrycie majątku. Niezależnie od jego wysiłków, nasze szybkie i zdecydowane działania udaremniły kolejną próbę oszustwa i zniechęcenia nas do dochodzenia sprawiedliwości i odszkodowania za straty, które spowodowały działania Mariusza Świtalskiego – mówi Christopher DeLise, prezes funduszu Delta.

To zabezpieczenie zostało uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sporu z Mariuszem Świtalskim w dalszym postępowaniu cywilnym. Sprawa związana jest u z naruszeniem przez niego umowy gwarancyjnej zawartej z Forteam Investments w 2015 r.

Od czego się zaczęło?

8 maja 2015 r. Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express.W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. Podpisując umowę sprzedaży strony zdawały sobie sprawę z trudnego położenia spółki Małpka. Dlatego też, dodatkowo Mariusz Świtalski i spółka z nim powiązana Sowiniec Group zawarły z Forteam umowę, która gwarantowała Forteam uzyskanie zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży tej sieci sklepów podmiotowi trzeciemu. Jak przekonuje Forteam, Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej umowy gwarancyjnej (chodzi właśnie o sporne 360 mln zł).

Forteam - jak sam podaje - próbował sprzedać Małpkę Express w 2018 r., ale nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną, a Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę. Mimo wszystko, w październiku 2028 r. Forteam zbyt akcje spółki Małpka za ok. 1800 zł.

Mariusz Świtalski twierdzi, że spółka zrobiła to celowo, aby móc domagać się rozliczenia w ramach umowy gwarancyjnej. - Jak zostało ujawnione w ramach toczącego się postępowania kwota 1.823,04 zł nie została zapłacona, aż do momentu podniesienia tej okoliczności przez Grupę Sowiniec. Płatność nastąpiła dopiero 6 maja 2021 r., tj. po ponad 2 latach i 7 miesiącach od daty jej wymagalności - twierdzi Grupa Sowiniec.

Mimo wszystko 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie umowy gwarancyjnej.

Ilona Mrozowska 4142 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.