PRCH znów chce zniesienia abolicji czynszów

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) apeluje o całkowite uchylenie abolicji czynszowej ustawy z 2 marca 2020 r. i niewprowadzanie dalszych zmian.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) apeluje o całkowite uchylenie art.15ze (abolicja czynszowa) ustawy z 2 marca 2020 r. i niewprowadzanie dalszych zmian w postaci art. 15ze1, ponieważ spowoduje to zwiększenie strat wynajmujących - poinformowała PRCH w komunikacie dotyczącym apelu skierowanego do parlamentarzystów. PRCH przypomina, że obowiązujący art. 15ze w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. wygasił wzajemne zobowiązania stron umów najmu w centrach handlowych, a wskutek tego przepisu kosztami finansowania dotychczasowych lockdownów zostali obarczeni wyłącznie wynajmujący.

Z szacunków PRCH wynika, że abolicja czynszowa kosztowała dotychczas wynajmujących ponad 4 mld zł.

Rada, powołując się na niezależne opinie prawne, ocenia, że art. 15ze w obecnym kształcie, ze względu na jego retroaktywność, nieprecyzyjną redakcję, a także nadmierną ingerencję w trwające i realizowane relacje umowne, jest niezgodny z konstytucją.

"Nowo planowane w Druku Sejmowym 1145 uchylenie art. 15ze oraz wprowadzenie w jego miejsce art. 15ze1 prowadzić będzie do dalszego pogłębienia nierówności traktowania uczestników wolnego rynku i zwiększenia strat wynajmujących. Wpłynie także bezpośrednio na sektor bankowy, który udzielił wielomiliardowych kredytów na budowę lub zakup centrów handlowych" - napisano w uzasadnieniu stanowiska PRCH.

W ocenie PRCH, regulacja art. 15ze stanowi także niedozwoloną pomoc publiczną dla najemców, a brak jej notyfikacji może być przedmiotem postępowania przed Komisją Europejską i wiązać się z obowiązkiem zwrotu udzielonej pomocy publicznej przez najemców.

"W procesie kształtowania treści, zarówno art. 15ze, jak i 15ze1 całkowicie pomięto głos wynajmujących, co skutkuje brakiem rzetelnej analizy skutków regulacji" - napisano.

Rada chce wesprzeć prace legislacyjne poprzez analizę art. 15ze oraz art. 15ze1 w kontekście przepisów UE o pomocy publicznej.

Przypomnijmy, że rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zakłada obniżenie czynszów podczas lockdownów do 20% naleznej kwoty, a w ciagu trzech miesięcy po ustaniu lockdownu do 50%.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zrzesza ponad 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

(PAP Biznes)

Magdalena Weiss 3171 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.