Marketing w czasie pandemii - Golden Arrow 2021

To XVI edycja konkursu promującego najlepsze i najbardziej efektywne projekty z zakresu marketingu zintegrowanego.

Po raz pierwszy obejmuje ona przedsięwzięcia, które powstały i były zrealizowane w czasie trwającej pandemii – od 7 maja 2020 r. do 7 maja 2021 r.

Jak to wpłynęło na kampanie marketingowe, dowiemy się już w czerwcu.

Zgłoszenia do Konkursu Golden Arrow 2021 trwają do 7 maja br. Tegoroczna edycja jest inna niż poprzednie, przede wszystkim dlatego, że obejmuje projekty, które powstały i były realizowane w całkowicie nowych, kryzysowych warunkach.

- Pandemia koronawirusa, z dnia na dzień, przeniosła cały świat do sieci i przed telewizory. Nasze życie zmieniło się nieoczekiwanie, przewartościowaliśmy cele i plany, zmieniliśmy strukturę wydatków. Marki musiały na to wyzwanie odpowiedzieć, wprowadzając swoje biznesy na nieznane im dotąd tereny. Uruchomiły nowe kanały sprzedaży, obsługi klientów i komunikacji z nimi, wprowadziły nowe produkty i usługi, w znacznej mierze cyforwe. Część z nich odniosła sukces, inne nie wytrzymały zmian, jakie im narzucono. Tegoroczna edycja Golden Arrow pokaże, w jakich kierunkach podążały marki i jakie strategie komunikacji z rynkiem obrały - powiedział Jarosław Zuchora, Członek Jury Golden Arrow, dyrektor zarządzający Wedo Sp. z o.o..

W tym roku, dostosowując konkurs do zmian rynkowych wywołanych przez pandemię, organizatorzy wprowadzili do niego nowe kategorie konkursowe, a kolejne rozszerzyli. Wśród 23 kategorii, po raz pierwszy pojawia się możliwość zgłoszenia projektu w ramach katalogu „Wyzwania marketera”, w ramach którego wyodrębniono sześć podkategorii: „Product launch”, „Product relaunch”, „Innowacja w dystrybucji”, „Premiumizacja”, „Long-term strategy”, „Wzorowa współpraca marketer – agencja”.

Kolejna nowość to kategoria „Kampanie szyte na miarę”, do której można zgłaszać projekty regionalne. Projekty te, mimo mniejszych zasięgów i budżetów często osiągają doskonałe rezultaty z punktu widzenia efektywności, kreatywności i poziomu realizacji celów.

Z uwagi na ogromny skok w sprzedaży online i związane z tym zmiany w obsłudze klienta online w tegorocznym konkursie rozszerzono kategorię „e-Commerce”, wyłaniając w jej ramach cztery podkategorie: „Innowacja roku”, „Najlepsze rozwiązanie omnichannel”, „Transformacja cyfrowa” i „Najlepsze doświadczenie zakupowe użytkownika”.

Wyzwania, przed jakimi stanęli retailerzy, zarówno w zakresie punktów sprzedaży stacjonarnej, jak i marek własnych, ujęte w kategorii „Retail & shopper marketing”, rozszerzono wskazując podkategorie: „Kampania shopper marketing”, „Nowe technologie retail”, „Innowacje private label”, „Shopper experience & shop design”.

Oprócz tego w XVI edycji ponownie pojawi się „Kategoria Specjalna. Marketing w czasie pandemii”, w ramach której wyróżniono dwie podkategorie: „Projekty pro bono” i „Projekty marketingowe marek”.

Projekty zgłoszone do konkursu będą oceniane przez Jury, w którym zasiada 18 ekspertów, przedstawicieli marketerów oraz agencji. Jury ocenia zgłoszenia w dwóch etapach. Pierwszy to etap oceny indywidualnej, którego celem jest wyłonienie nominowanych do zwycięstwa w poszczególnych kategoriach, jest to tzw. short-lista. Na tym etapie oceny każdy z jurorów będzie mógł wykorzystać jednego „Jokera” w wybranej przez siebie kategorii. Przypisanie „Jokera” konkretnemu zgłoszeniu gwarantuje mu przejście do drugiego etapu, nawet jeśli nie będzie to wynikało z łącznej punktacji nadanej przez wszystkich jurorów. Uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do short-listy, otrzymają tytuł Nominowany w Konkursie Golden Arrow. Spośród nich, w drugim etapie oceny, podczas wspólnych obrady Jury wybierze Zwycięzców poszczególnych kategorii.

Konkurs marketingu Golden Arrow, począwszy od 2006 r., ocenia efektywność oraz innowacyjność największych kampanii marketingowych. Głównym celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w korzystaniu z narzędzi marketingowych i wyróżnianie przełomowych rozwiązań. Jury konkursu złożone z marketerów i przedstawicieli specjalistycznych agencji wybiera te projekty, które stanowią punkt odniesienia dla całej branży. W konkursie mogą uczestniczyć agencje reklamowe full service, agencje marketingu zintegrowanego, BTL, eventowe, interaktywne, domy mediowe oraz wszystkie firmy, które zrealizowały pełną i spójną kampanię marketingową lub uczestniczyły w jej realizacji.

Do tegorocznej edycji konkursu Golden Arrow można zgłaszać projekty realizowane od 7.05.2020 r. do 7.05.2021 r. Rejestracja trwa do 7 maja br. W czerwcu dowiemy się, jak pandemia zmieniła świat marketingu na polskim rynku.

Rejestracja do konkursu następuje poprzez stronę: www.goldenarrow.pl.

Organizatorzy Konkursu Golden Arrow

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB działa na polskim rynku od 25 lat i jest najważniejszą organizacją non profit w obszarze marketingu bezpośredniego. Działalność Stowarzyszenia wspiera rozwój tradycyjnych i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej promując strategie omnichannel jako najskuteczniejszej praktyki komunikacji z klientami. Założeniem tych działań jest by wszystkie dostępne kanały komunikacji, na każdym etapie ze sobą współpracowały w celu zapewnienia najwyższego poziomu customer experience i budowy trwałej relacji z klientami. Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA i blisko współpracuje z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu aktywnie opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących rynku komunikacji marketingowej na poziomie ustawodawstwa polskiego i europejskiego oraz dba o przestrzeganie norm etycznych zebranych m.in. w Kodeksie Etycznym SMB.

VFP Communications LTD jest częścią niemieckiego koncernu Deutcher Fachverlag Media Group. Jest to jeden z największych niezależnych wydawców specjalistycznych w Europie. Dostarcza profesjonalnych informacji osobom decyzyjnym z trzech segmentów rynku B2B: Media/ FMCG/ HoReCa. Głównymi tytułami w portfolio wydawnictwa są: Media Marketing Polska, Handel, Food Service. VFP Communications publikuje także raporty specjalne, czyli opracowania dotyczące poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego.