Pandemia pandemią, a centra się budują

Aż 74% nowej podaży powierzchni handlowej w ostatnich sześciu miesiącach 2020 r. zrealizowano w miastach do 100 tys. Mieszkańców. Czy tak będzie też w tym roku?

Jak wynika z najnowszego wydania Raportu Retail Research Forum w 2020 r. do użytkowania oddano o 4% więcej powierzchni handlowej niż w roku poprzednim - łącznie 280 tys. mkw. GLA, z czego w drugiej połowie roku rynek zasiliło ponad 135 tys. mkw. GLA.

Najwięcej, bo aż 74% nowej podaży w ostatnich sześciu miesiącach 2020 r. zrealizowano w miastach do 100 tys. mieszkańców. W największych aglomeracjach do użytkowania oddano jedynie 20% nowej powierzchni handlowej, co wynika z wysokiego nasycenia w nich powierzchnią handlową. Pozostałe 6% zasiliło miasta średniej wielkości o liczbie od 200 tys. do 400 tys. mieszkańców.

Podaż powierzchni handlowej na koniec zeszłego roku wynosiła ponad 12 mln mkw. Główną część, bo 86% tego wyniku stanowią centra handlowe, ponad 11% parki handlowe i nieznacznie ponad 2% centra wyprzedażowe. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpiła niewielka zmiana udziału parków handlowych w podaży powierzchni handlowej, od 2015 roku wzrósł on o 3 p.p. W tym samym okresie udział centrów handlowych w całkowitych zasobach powierzchni handlowej zmniejszył się o niecałe 4 p.p.

Aktualnie w budowie jest 394 tys. mkw. GLA nowoczesnej powierzchni handlowej z terminem otwarcia planowanym na 2021 r. Połowa budowanej obecnie powierzchni handlowej jest dedykowana formatowi parków handlowych, a kolejne 42% będą stanowiły tradycyjne centra handlowe. Format mixed-use stanowi 6% budowanej powierzchni, a 1% to centra wyprzedażowe. Największy realizowany obecnie projekt będzie miał 30 tys. mkw. GLA.

Ogólne nasycenie powierzchnią centrów handlowych dla całej Polski na koniec 2020 r. osiągnęło poziom 324 mkw./1000 mieszkańców. Po ukończeniu powstających obecnie obiektów wartość tego wskaźnika wzrośnie do 336 mkw./1000 mieszkańców. Roczny potencjał zakupowy konsumentów przypadający na jeden metr istniejącej i  budowanej powierzchni - wynikający z zestawienia podaży powierzchni z Ogólną Siłą Nabywczą GfK w miastach z centrami handlowymi - wynosi 56 100 zł, a w ośmiu największych aglomeracjach kształtuje się na poziomie średnio 60 500 zł.

- W pierwszej połowie 2020 r. na bazie wartości Siły Nabywczej GfK dla Handlu Detalicznego, wyrażającej potencjalną wartość wydatków w handlu detalicznym, w tym zakupów w centrach handlowych, opracowaliśmy prognozę spadku wydatków na skutek pandemii COVID-19 – mówi Przemysław Dwojak, senior director w GfK. - Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza spadek wydatków w handlu detalicznym w 2020 r. wyniósł od 11,7 do 19,3% w poszczególnych powiatach – wymienia.

Jego zdaniem powrót do poziomów sprzedaży sprzed epidemii w związku z wprowadzonymi obostrzeniami w 2021 r. najprawdopodobniej przesunie się na pierwszą połowę 2022 r. pod warunkiem, że nie nastąpią kolejne ograniczenia w handlu.

Okazuje się więc, że pomimo ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego i poważnych reperkusji dla sektora nieruchomości aktywność inwestorów obejmująca zakupy w Polsce utrzymała się na zadowalającym poziomie. Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych (obejmujących obiekty handlowe, biurowe i przemysłowo-logistyczne) był w 2020 r. w Polsce o ok. 30% niższy niż w rekordowym pod tym względem 2019 r. i wyniósł ponad 5,3 mld euro. Zawirowania w branży wywołane pandemią, a przede wszystkim ograniczenia nakładane na działalność sklepów i usług spowodowały spadek apetytu inwestorów na nieruchomości handlowe. W tym segmencie w 2020 r. sfinalizowano transakcje o wartości 658 mln euro - trzy razy niższej niż w 2019 r., co stanowi także ok. 30% średniego wolumenu transakcji z poprzednich pięciu lat.

- W najnowszym raporcie skupiliśmy się na przedstawieniu stanu aktualnego, ostrożnie podchodząc do prognozowania przyszłości. PRCH analizuje na bieżąco dane dotyczące odwiedzalności i obrotów zwłaszcza w okresach otwarcia centrów handlowych, które każdorazowo po lockdownach szybko odbudowują się i stabilizują poziomy odwiedzalności centrów handlowych – komentuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Zauważa przy tym, że mamy też do czynienia z wyższą konwersją, a wysokie średnie paragony pokazują gotowość klientów do wzmożonej realizacji potrzeb i odreagowania okresu zamknięcia. A wzrastająca świadomość klientów, postępujące szczepienia i profesjonalne przygotowanie centrów handlowych do pracy w okresie pandemii skłaniają do spojrzenia na rok 2021 z nadzieją na powrót do wyników sprzed pandemii – zwłaszcza w obszarze obrotów.

 

Katarzyna Pierzchała 4370 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.