Coccodrillo traci przychody. Winna pandemia

O ponad jedną piątą spadła w 2020 r. sprzedaż właściciela sieci Coccodrillo. Zamiast zysku pojawiła się strata.

Pandemicznego 2020 r. sieci zlokalizowane w centrach handlowych nie mogą zaliczyć do udanych. Widać to choćby po wynikach właściciela sieci Coccodrillo, grupy CDRL.

Skonsolidowana sprzedaż wyniosła 405,67 mln zł i była niższa od tej z 2019 r. o 21,1%.

Zysk na sprzedaży spadł o 19,8% do 21,15 mln zł, natomiast na poziomie operacyjnym grupa zanotowała stratę 3,1 mln zł.

Na czysto strata wyniosła 41,8 mln zł, podczas gdy w 2019 r. grupa zarobiła 11,5 mln zł.

12 kwietnia zarządy trzech spółek zależnych z grupy: Coccodrillo Concepts, Smart Investment Group oraz Drussis podjęły decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do restrukturyzacji działalności - grupa skorzysta m.in. z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

- Podjęte przez spółki zależne decyzje o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego są wynikiem dokonanej analizy sytuacji i perspektyw ich działalności, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w tym w szczególności kolejnym, trwającym od 15 marca 2021 r., zamknięciem galerii handlowych, w których zlokalizowane są sklepy z odzieżą dla dzieci prowadzone przez te spółki (...). Brak możliwości uzyskiwania przychodów w tak długim okresie, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia stałych kosztów funkcjonowania, powoduje wyczerpywanie posiadanych przez te spółki zasobów finansowych, co w konsekwencji może doprowadzić w najbliższym czasie do powstania stanu niewypłacalności - uzasadnia CDRL.

Grupa spodziewa się także, że skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność. Przede wszystkim już w I kwartale znacząco spadły przychody ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych. W ocenie zarządu w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 r. w sklepach własnych były one niższe o jedną czwartą niż w I kwartale 2019 roku, ale nie niższe niż w analogicznym okresie 2020 r.

- Grupa przewiduje również spadek przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży w sieci sklepów agencyjnych, jednak z uwagi na dynamiczne zmiany sytuacji precyzyjne oszacowanie przychodów możliwych do osiągnięcia w tym kanale dystrybucji nie jest możliwy - czytamy w sprawozdaniu. - Grupa prowadzi intensywne działania promocyjne dotyczące rozwijania sprzedaży w obszarze e-commerce, który za rok 2020 stanowił ok. 25% sprzedaży w Polsce. W perspektywie całego roku spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży w sklepach internetowych, jednak oszacowanie skali tego wzrostu do końca najbliższego kwartału, ani do końca bieżącego roku nie jest obecnie możliwe - konstatuje zarząd CDRL.

Coccodrillo to międzynarodowa sieć sklepów z kompleksową ofertą dla dzieci. W jej ofercie znajdują się produkty takich marek własnych jak Coccodrillo, Buslik, Broel, Lemon Explore oraz Petit Bijou. Projektowanie odbywa się w Polsce przez wyspecjalizowane zespoły projektantów, a produkcja w krajach Azji Środkowo-Wschodniej. Prowadzi także sklep internetowy w sześciu wersjach językowych: czeskim, słowackim, niemieckim, rumuńskim, ukraińskim i polskim.

Po połączeniu ze spółką białoruska Grupa korzysta również z know-how tej spółki, która specjalizuje się w prowadzeniu sprzedaży na rynkach wschodnich poprzez sklepy wielkopowierzchniowe oraz sklep internetowy.

Magdalena Weiss 3120 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.