Cheetos pomaga zwierzakom

Marka w ramach akcji "Karmimy Psiaki" realizowanej we współpracy z Fundacją Sarigato, Cheetos chce napełnić karmą milion misek dla psiaków i kociaków ze schronisk.

Do pomocy Cheetos zachęca konsumentów, którzy mogą wziąć udział w akcji wpisując kody z promocyjnych paczek do chatbota Cheetos w aplikacji Messenger, podejmując wyzwania w chatbocie lub na Instagramie.

Poprzez akcję firma PepsiCo, do której należy marka Cheetos, zwraca uwagę konsumentów na problem bezdomności i niedożywienia zwierząt oraz zachęca fanów marki do pomagania zwierzętom ze schronisk. W ten sposób akcja „Cheetos pomaga zwierzakom” łączy działania CSR z działaniami angażującymi konsumentów.

Akcja potrwa do 30 czerwca lub do zrealizowania celu pomocowego.

Na jej potrzeby zapewnione zostało szerokie wsparcie w mediach – informacje o inicjatywie można znaleźć w telewizji, prasie, w punktach sprzedaży, a przede wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie wsparcie zapewniają wybrani influencerzy, w tym Martyna Zbirańska (Pysia), Dominik Rupiński, Twins Style oraz inni, którym bliskie jest dobro zwierząt.

Za obsługę mediową odpowiada Media Direction OMD, który współpracuje z marką Cheetos już kolejny raz. Wcześniejsze realizacje obejmowały m.in. takie projekty jak współpraca przy kampanii przedstawiającej nowy smak chrupek z oferty Cheetos – Cheetos Orzech, a także kampanii promocyjnej „Loteria Cheetos”

Za koncepcję i obsługę akcji „Cheetos pomaga zwierzakom” odpowiada agencja Przestrzeń. Agencja Wandlee jest odpowiedzialna za przygotowanie chatbota, a za komunikację w mediach odpowiada Questia Communications Management Consultants.

Joanna Hamdan 14027 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.