Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Stock ma zielone światło na budowę nowej gorzelni

Pierwsze prace powinny ruszyć jeszcze przed wakacjami tego roku

W pierwszych dniach kwietnia uprawomocniła się pozytywna decyzja środowiskowa Urzędu Miasta Lublin dla budowy nowej gorzelni na terenie zakładów Stock Polska przy ul. Krochmalnej. Oznacza to zielone światło dla jednej z największych inwestycji na Lubelszczyźnie ostatnich lat. Pierwsze prace budowlane powinny ruszyć jeszcze przed wakacjami tego roku.

- Nowa gorzelnia to najnowocześniejsza tego typu inwestycja w Polsce. Po jej uruchomieniu, nasz zakład będzie mógł produkować w Lublinie 100 tys. litrów spirytusu dziennie i zwiększyć możliwości eksportowe wyrobów gotowych. W gorzelni pracę znajdzie 30 nowych pracowników. Koszt budowy szacujemy na około 120 milionów złotych - wyjaśnia Marek Sypek,prezes zarządu Stock Polska.

Inwestycja zakłada zastosowanie licznych, pro-ekologicznych rozwiązań, takich jak układ odzyskiwania energii z pary wodnej, hermetyczna instalacja fermentacyjna oraz system fotowoltaiczny o powierzchni 1300 metrów kwadratowych. Gorzelnia wyposażona będzie też w system oświetlenia LED, co ograniczy zużycie energii elektrycznej do tego celu aż o 80%.

Oprócz innowacyjności systemów produkcyjnych, nowa gorzelnia będzie również inwestycją przyjazną najbliższemu sąsiedztwu. Przy jej planowaniu istotną rolę odgrywało zastosowanie systemów ograniczających hałas, izolujących zapachy oraz ograniczających emisję CO2. Na budynkach znajdą się liczne roślinne elementy, takie jak zielone ogrody na dachu oraz zielone ściany. Nasadzenia poprawią zdolność zatrzymywania wody oraz będą absorbować pył z otoczenia. Rozwiązania takie, jako całkowicie naturalne elementy izolacyjne, pozwolą także na znaczną oszczędność mocy grzewczej i chłodniczej. Co ciekawe, do podlewania ogrodów i zielonych ścian posłuży w pierwszej kolejności specjalny zbiornik buforowy na wodę deszczową.

Rozbudowa zakładu pozwoli również na upłynnienie ruchu tranzytowego wzdłuż ulicy Krochmalnej. Gorzelnia, z uwagi na swoją moc produkcyjną, będzie miała duże znaczenie przemysłowe nie tylko na poziomie regionalnym, ale i krajowym. Instalacja wytwarzać będzie surowy alkohol, z którego później produkowane będą m.in. alkohol do celów spożywczych (wódki czyste i smakowe oraz likiery) oraz medycznych i farmaceutycznych (płyny do dezynfekcji).

- Alkoholw lubelskiej gorzelni powstawać będzie w dużej mierze na bazie produktów pochodzących od dostawców z Lubelszczyzny, tj. przy wykorzystaniu żyta, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, a także kukurydzy. Inwestycja pozwoli umocnić pozycję Lublina na europejskiej mapie wiodących producentów alkoholu oraz z łatwością zdobywać nowe, nie tylko europejskie, rynki - mówi Krzysztof Put, dyrektor lubelskiego zakładu Stock Polska.

Nadzór inżynierski nad zgodnością budowy z przygotowanym projektem sprawować będzie firma Biotechnika z Łodzi. Całkowita powierzchnia nowej gorzelni wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie obszar około 5800 mkw., co stanowi 1/10 obecnej działki przemysłowej Stocka w Lublinie.

Inwestycja przyniesie ze sobą także pozytywne skutki ekonomiczne w skali lokalnej i krajowej. Spółka, od dodatkowej produkcji alkoholu, odprowadzać będzie do Skarbu Państwa oraz lokalnego samorządu odpowiednio większe opłaty, m.in. podatki i akcyzy.

- W najbliższych tygodniach będziemy składać formalny wniosek o pozwolenie na budowę. Jego pozytywne rozpatrzenie oznaczałoby, że symboliczne wkopanie pierwszej łopaty mogłoby nastąpić pod koniec czerwca br. Z kolei rozpoczęcie prac porządkowych i przygotowawczych pod plac nowej budowy planujemy na przełom maja i czerwca br. - dodaje Krzysztof Put.

Gotowy budynek nowej gorzelni i pierwsze próby na linii technologicznej spółka planuje na drugą połowę 2022 roku.

Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.