Właściciel Stokrotki kwitnie w Polsce

Firma znacząco poprawiła wyniki w naszym kraju, gorzej sytuacja wygląda w krajach bałtyckich.

Rok 2020 był wyzwaniem dla Maxima Grupe, szczególnie w krajach bałtyckich, gdzie wzrost przychodów był w stagnacji, jednak ciągła ekspansja w Polsce i znaczący wzrost handlu elektronicznego zwiększyły przychody Maxima Grupe w 2020 r. o 5,8% - do 4226 mln euro.
 
- Dokonaliśmy też przeglądu struktury kosztów i znacząco poprawiliśmy wyniki w Polsce, co pozwoliło nam zwiększyć zysk operacyjny - powiedział Mantas Kuncaitis, CEO i prezes zarządu Maxima Grupe.
 
Pomimo pandemii koronawirusa i późniejszych działań związanych z lockdownami, które negatywnie wpłynęły na wyniki w drugim kwartale, przychody Grupy like-for-like wzrosły w trzecim kwartale i roczny wzrost LFL pozostał dodatni i wyniósł +0,7% przy stałych kursach wymiany.
 
W 2020 r. Maxima Grupe kontynuowała ekspansję poza krajami bałtyckimi i zwiększyła swój udział w rynku w Polsce i Bułgarii przy znaczącym wzroście przychodów odpowiednio o 13,7% i 22,2%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego wyniku LFL na poziomie 4,9% w Polsce i 5,6% w Bułgarii.
 
Tymczasem wzrost w krajach bałtyckich był słabszy, ponieważ przychody LFL spadły w nich o -0,8%, głównie z powodu przyspieszonego przejścia konsumentów ze sklepów stacjonarnych do e-commerce (przychody z handlu elektronicznego nie są częścią łącznych przychodów LFL). W rezultacie, należący do Maxima Grupe sklep internetowy Barbora zwiększył w 2020 r. przychody ponad dwukrotnie, a sprzedaż towarów za pośrednictwem handlu elektronicznego w krajach bałtyckich osiągnęła 104 mln euro, co stanowi 3,4% łącznych ich przychodów.
 
Zrewidowana struktura kosztów pozwoliła na utrzymanie tej samej liczby zatrudnionych przy jednoczesnym zwiększeniu świadczeń pracowniczych o 16%, które w 2020 r. wyniosły ok. 49 mln euro.
 
W 2020 r. spółki Maxima Grupe zainwestowały 88,9 mln euro w środki trwałe, co oznacza spadek o 32% z 131,3 mln euro w 2019 r. Pomimo niższego poziomu całkowitych inwestycji związanych z lockdownami, Grupa nadal była w stanie zwiększyć swoją sieć sklepów o 93 sklepy w 2020 r., z których większość (73) zostały otwarte pod marką Stokrotka w Polsce. Tym samym liczba sklepów Maxima Grupe osiągnęła 1323 placówki, w porównaniu z 1230 - stan na koniec grudnia 2019 r.
 
UAB „Vilniaus Prekyba”, jedyny akcjonariusz Maxima Grupe, zatwierdziła jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, w tym projekt podziału zysku, zgodnie z którym na polityką dywidendową  przeznaczono 106 mln euro.
 
Ponadto po dołączeniu do inicjatywy ONZ Global Compact w 2020 r. Maxima Grupe opublikowała pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu, w którym nakreślono jej działania na rzecz przestrzegania dziesięciu zasad Global Compact w obszarach praw człowieka, środowiska, pracy i przeciwdziałania korupcji.
  


 

Joanna Hamdan 12153 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.