Kruszwica opuści warszawski parkiet

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Zakładów Tłuszczowych Kruszwica przegłosowało wycofanie akcji spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Walne podjęło uchwały w kilku sprawach, w tym w kwestii wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym warszawskiej giełdy.

Koninklijke Bunge B.V., reprezentuje łącznie 22.986.949 głosów, co stanowi 100% ogółu głosów w spółce Kruszwica.

- Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Podczas obrad NWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu - oświadczył właściciel Kruszwicy w komunikacie.

ZT Kruszwica są producentem tłuszczów roślinnych, w tym znanej marki olejów Kujawski. Na warszawskim parkiecie zadebiutowały na początku 2005 roku. W lutym 2021 roku w wyniku wezwania większościowy akcjonariusz pozyskał 33,45% akcji ZT Kruszwica (wcześniej posiadał 64,22%), przekraczając wymagany próg 90%, uprawniający do ogłoszenia przymusowego wykupu pozostałych walorów. 1 marca obrót akcjami Kruszwicy na GPW został zawieszony.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.