Postępowanie sanacyjne Piotra i Pawła (prawie) zakończone

Sąd oddalił zażalenia na zatwierdzenie układu. Do zakończenia postępowania potrzeba już tylko postanowienia sądu o stwierdzeniu prawomocności.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał orzeczenie o oddaleniu zażaleń na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu układu ostatniej z trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł. Tym samym pozytywnie zakończyło się ostatnie postępowanie sanacyjne spółek z Grupy Piotr i Paweł.

Oznacza to prawomocność postanowień o zatwierdzeniu, konieczne jest tylko wydanie postanowienia o stwierdzeniu prawomocności, co  powinno nastąpić - jak informuje Piotr i Paweł - w szybkim terminie. Tym samym terminy spłaty układowej zaczną biec od momentu wydania przez Sąd Okręgowy postanowienia o stwierdzeniu prawomocności. Takie postanowienia dla spółek Grupa Piotr i Paweł oraz Piotr i Paweł Detal  zostało już wydane w dniu 4 marca 2021 r.

- Orzeczenie sądu w odniesieniu do ostatniej spółki z Grupy Piotr i Paweł to ważny moment – oznacza pozytywne zakończenie postępowania sanacyjnego dla całej Grupy Kapitałowej Piotr i Paweł. Mamy zatem definitywną, niepodważalną prawomocność układów z wierzycielami. Teraz już tylko ostatnie formalności dzielą nas od wypłaty środków na rzecz wierzycieli we wszystkich trzech spółkach. Czekamy niecierpliwie na wydanie ostatniego postanowienia o stwierdzeniu prawomocności – co jest finalnym elementem wymaganym w procedurze – komentuje dr Patryk Filipiak w imieniu zarządcy sanacyjnego.

Wierzyciele wszystkich trzech spółek z Grupy Piotr i Paweł zaakceptowali w głosowaniach propozycje układowe spółek. Oznacza to, że procedura restrukturyzacji po uprawomocnieniu zostanie zrealizowana zgodnie z planem Zarządcy sanacyjnego oraz propozycjami układowymi zarządów spółek. Spółki – dzięki finansowaniu inwestora strategicznego Spar Group – spłacą wierzytelności i powrócą do efektywnej działalności operacyjnej.

Jak informowaliśmy niedawno rebranding sieci Piotr i Paweł dobiega końca - sfinalizowane jest już 85% procesu.

Ilona Mrozowska 4596 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.