Ministerstwo Klimatu: zużycie foliówek spadło 17-krotnie

O wpływach do budżetu państwa z tytułu opłaty recyklingowej i o tym, ile obecnie Polacy zużywają foliówek mówi Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Od 1 września 2019 r. opłatą recyklingową objęte są wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem tzw. zrywek. Sprzedawcy natomiast mają obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym (wcześniej rocznym).

HE: Rozumiem, że stawka opłaty wynosi 0,20 zł za sztukę i nic się w tej kwestii nie zmieniło?

Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Tak, stawka opłaty nie zmieniła się.

Ile wyniosły wpływy do budżetu państwa z tytułu opłaty recyklingowej w całym 2019 r. a ile w 2020 r., a przynajmniej w tych częściach roku, z których są już dane?

Środki z tytułu opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. wpłynęły do budżetu w 2020 r. - było to ok. 134 mln zł. Wówczas obowiązywały jeszcze przepisy, zgodnie z którymi opłata przekazywana była raz, po zakończeniu roku, w związku z czym nie ma możliwości podania wpływów w podziale bardziej szczegółowym niż za cały rok.

Aktualnie posiadane dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 12 października 2020 r. i w tym czasie wpłynęło ok. 178 mln zł.

Od 2020 r. sprzedawcy mają obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Czy jest więc możliwe przekazanie nam takich danych – np. ile łącznie sprzedawcy w Polsce nabyli i wydali takich toreb i które sieci sprzedały ich najwięcej?

Ewidencja, o której mowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest prowadzona wewnętrznie przez jednostki handlowe. Na jej podstawie przygotowywane są sprawozdania, niemniej aktualnie nie ma możliwości przedstawienia zbiorczych danych ze sprawozdań jednostek handlowych. Wpływ na to miało przesunięcie terminów sprawozdawczości spowodowane pandemią COVID-19 oraz trwająca jeszcze weryfikacja sprawozdań przez urzędy marszałkowskie, do których za pośrednictwem BDO wpływają te dane.

Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego kontroluje Inspekcja Handlowa. Czy takie kontrole rzeczywiście się odbywają? Czy były jakiekolwiek kary w tym zakresie?

W tej kwestii sugerujemy kontakt z Inspekcją Handlową.

Cel ograniczenia zużycia toreb foliowych przez Polaków, poprzez ich opodatkowanie, został osiągnięty? 

Przed wprowadzeniem opłaty za torby na zakupy z tworzywa sztucznego dane na temat ich zużycia nie były zbierane. Niemniej szacuje się, że zużycie toreb przed wprowadzeniem opłaty recyklingowej było na poziomie ok. 300 toreb na mieszkańca rocznie. Z kolei na podstawie wysokości wpływów z tytułu opłaty recyklingowej tylko za 2019 r. można obliczyć zużycie na poziomie ok. 17,5 toreb na mieszkańca rocznie.

Na podstawie tych danych należy uznać, że cel jakim jest ograniczenie zużycia toreb z tworzyw sztucznych został osiągnięty.

CZYTAJ TAKŻE: SIECI HANDLOWE WIDZĄ DUŻE ZMIANY W PAKOWANIU ZAKUPÓW PRZEZ KLIENTÓW

Ilona Mrozowska 4044 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.