Allegro z rekordem w czwartym kwartale 2020 r.

Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy Allegro w czwartym kwartale 2020 r. wyniosła 10,85 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 57,5%.

Przychody netto Allegro w ostatnim kwartale minionego roku sięgnęły 1,3 mld zł (+61,2% r/r).

Skorygowana EBITDA, czyli wynik operacyjny bez amortyzacji i uwzględnienia jednorazowych kosztów, wyniosła 533,5 mln zł (+38,8% r/r), powyżej założeń ogłoszonych w prospekcie i zaktualizowanych po trzecim kwartale.
Zysk netto za czwarty kwartał 2020 r. wyniósł 260,6 mln zł i był ponaddwukrotnie wyższy niż rok wcześniej (+110,2% r/r). Z pominięciem wydatków związanych z przygotowaniem giełdowego debiutu, który odbył się 12 października 2020 roku, wzrost zysku netto wyniósł 126,5%.

Allegro spodziewa się, że w 2021 r. GMV wzrośnie o górne kilkanaście procent r/r, przychody netto Grupy wzrosną znacząco ponad 20% r/r, zaś skorygowana EBITDA zwiększy się o średnie kilkanaście procent r/r.
Tegoroczne nakłady inwestycyjne (CAPEX) mają sięgnąć 560-600 mln zł wobec 230 mln zł w 2020 r. 

Zakładany wzrost nakładów inwestycyjnych będzie wynikał głównie z dalszego rozwoju platformy i jej funkcjonalności po skokowym wzroście biznesu w 2020 r. oraz inwestycji w nowe rozwiązania logistyczne mające na celu dalszą poprawę procesu dostaw przesyłek, w tym rozwój usługi Allegro Fulfillment czy pilotaż sieci własnych automatów paczkowych.

– Będziemy wprowadzać nowe innowacje i usprawniać każdy element ścieżki zakupowej, tak aby zakupy na Allegro były jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. Pomoże nam w tym nowoczesna technologia, rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. W lutym uruchomiliśmy Allegro Biznes – rozwiązanie usprawniające zakupy firmowe. Nasze tegoroczne plany obejmują również rozwijanie możliwości sprzedaży eksportowej dla polskich przedsiębiorców – zapowiedział Francois Nuyts, prezes Allegro.

W 2020 r. zatrudnienie w Allegro wzrosło o blisko 700 osób i na koniec grudnia wynosiło ponad 3150 osób. W bieżącym roku Grupa planuje zatrudnić kolejnych niemal 1500 osób.

Czwarty kwartał to tradycyjnie najważniejszy okres w branży handlowej. W tym okresie przyciągnęliśmy na naszą platformę około 400 tys. nowych klientów. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła tym samym blisko 13 milionów, a każdy z nich wydał w minionym roku na Allegro.pl średnio prawie 2,7 tys. zł, czyli o 36% więcej niż rok wcześniej powiedział Francois Nuyts

Sprzedający na platformie w czwartym kwartale zwiększyli sprzedaż o 57,5% do 10,85 mld zł. 

– Dynamicznie rosnąca liczba kupujących korzystających z programu SMART! bardzo nas cieszy. Coraz większa grupa konsumentów może też już korzystać z Allegro Pay, zyskując możliwość płacenia za swoje zakupy nawet trzy miesiące później bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Inwestujemy również w to, aby zakupione produkty jak najwygodniej i jak najszybciej trafiały do nabywców. Wzrósł udział przesyłek dostarczanych w ciągu jednego dnia i utrzymywał się na stabilnym poziomie także w szczycie świątecznych zakupów. Jednocześnie nieustannie wspieramy ponad 128 tys. sprzedawców, w większości małych i średnich polskich przedsiębiorców, w rozwijaniu ich działalności, oferując im bardzo konkurencyjne usługi wspierające ich sprzedaż – wskazał Francois Nuyts.

W całym ubiegłym roku wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy wyniosła 35,11 mld zł, czyli o 54% więcej niż w 2019 r. Liczba aktywnych kupujących na koniec 2020 r. wynosiła 13 milionów i była o 14,2% wyższa niż rok wcześniej. 

W całym 2020 r. przychody netto wzrosły o 54,2% do 4,0 mld zł. Największy udział w łącznych przychodach miał segment marketplace – przychody z tego tytułu wyniosły 3,23 mld zł (+53,9% r/r). Usługi reklamowe przyniosły Grupie 337,8 mln zł przychodów (+63,1% r/r), a porównywarka cenowa Ceneo.pl 190 mln zł (+30,3% r/r).

– Bardzo dobre wyniki osiągnięte w czwartym kwartale przewyższyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Wypracowany w ostatnim kwartale zysk netto był ponaddwukrotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 260,6 mln zł. To między innymi efekt znacznego obniżenia zadłużenia Grupy i kosztów związanych z jego obsługą. Mocne wyniki finansowe i wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej umożliwiły nam obniżenie dźwigni finansowej na koniec 2020 r. do poziomu 2,5, znacznie szybciej, niż pierwotnie zakładaliśmywskazał Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

Magdalena Weiss 3063 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.