Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Warszawa zwalnia restauratorów z drugiej raty za koncesję na alkohol

Przedsiębiorcy nie zapłacą w tym roku drugiej raty za koncesję na alkohol - zadecydowali stołeczni radni. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił radzie miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Za projektem uchwały dotyczącej zwolnienia z opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było 59 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że zwolnieni z części opłaty będą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na miejscu. Restauratorzy, którzy już uiścili kwotę za cały rok, otrzymają zwrot 1/3 tej sumy. Nowy przepis nie będzie dotyczył handlujących alkoholem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

- To bardzo trudny czas dla branży gastronomicznej, wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, by pomóc przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom pomożemy przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy i powrocie do normalnej działalności, kiedy skończy się już epidemia COVID-19 – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczając przy tym, że podobne rozwiązania są wprowadzane w innych polskich miastach.

Przypomniał, że zezwala na to wprowadzona 26 stycznia br. nowelizacja ustawy "O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał w zeszłym roku między 14 marca, a 18 maja i od 24 października do końca roku.

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Koncesja na napoje do 4,% zawartości alkoholu wynosi 525 zł; wzrasta, jeśli wartość obrotu przekroczy 37 500 zł (o 1,4% od ogólnej sprzedaży). Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Koncesja na napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu kosztuje 2100 zł, a jeśli jego sprzedaż w roku przekracza 77 000 zł, dodaje się do niej 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.

- To kolejna forma pomocy, jaką miasto zaoferowało warszawskim przedsiębiorcom. Szczególnie ważna, bo gastronomia to jedna z branż najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa" - zaznaczyła Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Przypomniała także, że miasto, w zeszłym roku wprowadziło także pakiet zawierający różnorodne formy wsparcia gospodarczego, m.in. obniżki czynszu z tytułu najmu w miejskich lokalach użytkowych, obniżki opłat za dzierżawę nieruchomości, bonifikatę za korzystanie z ogródków gastronomicznych czy odroczenia i ulgi w opłatach lokalnych i podatkowych.

- Uruchomiliśmy też doradcze programy wsparcia dla małych i średnich firm w czasie pandemii – podkreśliła. Jak dodała, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gdzie można uzyskać informacje na temat realizowanych przez miasto działań pomocowych.

Pomoc otrzymali najemcy ogródków gastronomicznych, do końca roku wpłynęło 58 wniosków o obniżenie czynszu dzierżawnego (obniżka wyniosła 447 317, 21 zł) i 338 wniosków o obniżenie opłaty związanej z handlem w pasie drogowym (kwota to ok. 4,1 mln zł). Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Działa tam punkt informacyjny na temat pomocy antykryzysowej, warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzajach dofinansowania.

(PAP)