Grupa CCC już ponad połowę przychodów osiąga z online

Publikując wstępne wyniki za IV kwartał 2020 r. obuwnicza grupa CCC podała, że udział e-sprzedaży w całkowitych przychodach firmy wynosi już 52%.

Sprzedaż między październikiem a grudniem zwiększyła się o 26 mln zł, czyli o 2% w ujęciu rocznym do 1,62 mld zł. W całym 2020 r. było to 5,26 mld zł (-2,5% rdr), w tym 2,46 mld zł z e-commerce (+71% rdr). Udział e-handlu w łącznych przychodach Grupy CCC wyniósł w 2020 r. 47%, co oznacza wcześniejsze zrealizowanie strategicznego celu wyznaczonego na 2022 r. (35%–40%). W samym ostatnim kwartale roku natomiast udział ten przekroczył już 52%, a same obroty z tego tytułu sięgnęły 846 mln zł i były wyższe od wypracowanych rok wcześniej o 84%.

– IV kwartał i cały 2020 r. był okresem umacniania i wykorzystania potencjału e-commerce. Pandemia uwidoczniła kluczowe trendy, takie jak migracja klientów do świata online, większa wrażliwość cenowa, zmieniająca się rola sklepów, rosnąca sprzedaż butów casualowych i sportowych, a także znaczenie marki i coraz większą rolę komunikacji i bliskiej relacji z klientem – komentuje Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej CCC. – Okres ten pokazał jednocześnie, że omnichannel, czyli model, na którym opieramy swoją strategię, to najsilniejszy trend w branży retail, a my jesteśmy rynkowym liderem innowacji i nowoczesnej sprzedaży – dodaje.

Do końca drugiej dekady października CCC notowało wzrosty zarówno online, jak i offline. W listopadzie przy okazji Black Friday padł najwyższy w historii dobowy wynik sprzedażowy. Także z przedświątecznego wyniku Grupa jest zadowolona.

W ostatnim kwartale roku summa summarum Grupa CCC odnotowała stratę operacyjną w wysokości 31 mln złotych wobec 114 mln zł zysku przed rokiem. Koszty natomiast wzrosły o 17%.

"Marża brutto Grupy w IV kwartale spadła o 2,5 p.p. rdr, na co wpływ miały m.in. wyprzedaże poprzedzające zamknięcia sklepów stacjonarnych oraz aktywność promocyjna ukierunkowana na szybką odbudowę odwiedzalności po okresach lockdownów. Spadek marży brutto Grupy ograniczany był jej istotną poprawą w segmencie online (+2,1 p.p. r/r). To efekt, m.in. wyższej rdr marży w eobuwie i DeeZee oraz wyższego udziału ccc.eu w przychodach online" – informuje CCC.

IV kwartał pokazał, że byliśmy dobrze „uzbrojeni” na kolejny lockdown. Zapewniliśmy spółce finansową poduszkę bezpieczeństwa na wypadek różnych możliwych scenariuszy rozwoju pandemii. Zbudowaliśmy i umocniliśmy atrakcyjne kanały e-commerce, które dziś generują coraz większą sprzedaż. Zidentyfikowaliśmy nierentowne sklepy, a część z nich zamknęliśmy. Stawiamy na salony mniejsze powierzchniowo, bardziej angażujące, o hybrydowej formule, wciągające klienta w omnichannel – online i offline. Mimo ogromnej skali działania pokazaliśmy „zwinność” i „elastyczność” organizacji, szybko adaptując się do zmian rynkowych – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC SA.

Eobuwie motorem wzrostu

Sprzedaż eobuwie w całym 2020 roku wzrosła do 2,2 mld zł (+52% rdr), przy marży EBITDA na poziomie 9,0%. Eobuwie zwiększa także udział na nowych rynkach (głównie Europa Południowa) oraz rozwija platformę z modą premium Modivo, która dostępna jest już w 11 krajach, a jej udział w przychodach Grupy eobuwie w całym 2020 roku wyniósł 10,7%. Jednocześnie rośnie znaczenie pozostałych kanałów e-commerce (CCC, DeeZee, Gino Rossi), które w IV kw. 2020 odpowiadały już za 17,4% sprzedaży online, w porównaniu do 7,6% w tym samym okresie rok wcześniej.

– Pandemia spopularyzowała zakupy online, a my jesteśmy beneficjentem tych zmian. Sklepy stacjonarne eobuwie.pl, czy rozwijany przez nas hybrydowy format Modivo z modą premium, to w naszej opinii sklepy przyszłości, będące awangardą zmieniającego się handlu. Klient oczekuje nowości, ułatwienia w zakupach i przede wszystkim pozytywnych doświadczeń – mówi Marcin Grzymkowski, założyciel i prezes zarządu eobuwie. – Kanał tradycyjny wspiera rozpoznawalność marki eobuwie.pl i od kilku miesięcy także Modivo. Sprzedaż online natomiast jest i pozostanie naszym core biznesem. Obecna sytuacja rynkowa będzie sprzyjać dalszej rewolucji cyfrowej w handlu i biznesom e-commerce'owym. Szybko dostosowaliśmy logistykę i tryb pracy do nowej normalności. Skanery stóp esize.me zostały udostępnione w aplikacji 2D na smartfonach – mówi prezes eobuwie.

Dzięki automatyzacji w centrum logistycznym w peaku zamówień podczas akcji Black Friday firma wysyłała powyżej 100 tys. produktów dziennie. 

Grupa zdecydowała o zamknięciu łącznie 80 sklepów w 2020 roku, zmniejszeniu powierzchni salonów do optymalnego dla niej poziomu 500-800 mkw. (w minionym roku 15 pomniejszeń, kilkadziesiąt kolejnych planowane w pierwszej połowie 2021 r.). Łączna powierzchnia na koniec 2020 roku jest na podobnym poziomie rdr (nieznaczny wzrost o 14 tys. mkw., głównie w Rumunii i Słowenii, a także w Polsce poprzez rozbudowę sieci hybrydowych salonów eobuwie oraz Modivo).

Jednocześnie Grupa kontynuuje proces cyfryzacji sklepów: około 200 lokalizacji zostało już wyposażonych w tablety do zakupów internetowych, a jeszcze w styczniu w sklepach pojawią się pierwsze kasy samoobsługowe, dzięki czemu salony stacjonarne CCC coraz częściej stają się źródłem pozyskiwania klienta e-commerce.

Widzimy naprawdę ogromny potencjał dalszej konwersji klientów na wielokanałową relację ze światem CCC. Wg danych na koniec Q4, dopiero 20% klubowiczów CCC w Polsce dokonało co najmniej jednego zakupu online. Każdego dnia ta liczba się zwiększa i cieszymy się z każdego klienta, który kupi u nas w cyfrowy sposób. Codziennie nad tym pracujemy, przekonujemy i tych młodszych, i tych starszych klientów, tych z dużych jak i z mniejszych miast. CCC jest dziś dla klientów #CzynneCałyCzasmówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC SA ds. rozwoju i strategii.

W 2020 roku Grupa otworzyła nowe centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze (K2), co pozwoliło na zwielokrotnienie zamówień w e-commerce. Obecnie finalizowany jest kolejny etap tej inwestycji (K3). Z kolei centrum logistyczne w Polkowicach, skąd wysyłany jest towar na 20 różnych rynków, dostosowane zostało także do wysyłek e-commerce. Dodatkowo, w IV kwartale w 8 wybranych aglomeracjach Polski uruchomione zostały dostawy ze sklepów CCC w 60 minut. Na początku roku 2021 to rozwiązanie będzie dostępne w kolejnych 35 miastach.

Logistyka napędzana technologiami nie tylko poprawia sprawność operacyjną, ale także bezpieczeństwo pracy. To krwiobieg sprawnie działającego omnichannel i klucz do zadowolenia klienta w kanale online. Od marca ubiegłego roku działamy w nadzwyczajnych warunkach, które stały się nową normalnością. W przestrzeniach, takich jak magazyny i centra logistyczne, restrykcje sanitarne decydują o ciągłości działania. Tylko sprawnie zorganizowany, kontrolowany przez człowieka proces jest w stanie właściwie wykorzystywać technologie. Sprostaliśmy wyzwaniu, zachowaliśmy ciągłość działania, realizując wszystkie planowane dostawy również w skumulowanych okresach sprzedaży oraz sprawnie obsługując rosnący e-commerce – mówi Mariusz Gnych, wiceprezes zarządu CCC SA.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec 2020 roku wynosiła 693 tys. mkw. Na koniec grudnia 2020 roku Grupa CCC była obecna w 30 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1060 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 70 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, Modivo, DeeZee i Gino Rossi.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 2912 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.