Świtalski przechodzi do kontrataku

Do tej pory to Forteam Investments żądało od Mariusza Świtalskiego i jego rodziny wypłaty odszkodowania za niemożliwość sprzedania sieci Małpka. Teraz słynna rodzina handlowa zaczyna się bronić.

Na zdjęciu: Pierre Mellinger, były dyrektor zarządzający Forteam Investments Limited. Zdjęcie od Sowiniec Group

11 stycznia spółka Sowiniec Group poinformowała, że decyzją sądu prokuratura przeprowadzi śledztwo ws. próby wyłudzenia przez Forteam, którym kierował Pierre Mellinger, ponad 360 mln zł

Jak ustaliliśmy, Sąd Okręgowy w Poznaniu 17 grudnia 2020 r. wydał postanowienie i nakazał Prokuratorze Okręgowej w Poznaniu przeprowadzenie śledztwa „w przedmiocie usiłowania osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę Mariusza Świtalskiego oraz spółek Sowiniec Group w podstępny sposób na kwotę ponad 360 mln zł przez Forteam Investments Limited”, którym zarządzał Pierre Mellinger oraz jego współpracownicy.

- Prokuratura zbada, czy w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sporu sądowego, w ten sposób, że uprzednio doprowadzając podstępem do zbycia udziałów w spółce Małpka SA przez cypryjską spółkę Forteam Investments Limited na rzecz powiązanej osobowo spółki, co doprowadziło do sztucznie wykreowanego roszczenia – usłyszeliśmy w Sowiniec Group.

W ramach prowadzonego śledztwa prokuratura sprawdzi też, czy wykorzystano zapisy umowy gwarancji z 22 grudnia 2014 r. żądając wypłaty – nienależnej według przedstawicieli Sowińca - kwoty gwarancji. Ich zdaniem wobec bezskuteczności wezwań do jej uiszczenia, przedłożono tę umowę gwarancji przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w toku postępowania, ukrywając przed tym sądem fakt, iż nie doszło do spełnienia przesłanek warunkujących wypłatę kwoty gwarancji, a tym samym wprowadzono w błąd sąd co do okoliczności „będących podstawą wydania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia oraz legalności istnienia roszczenia pieniężnego wynikającego z ww. umowy”.

Zgodnie z treścią art. 286 KK: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

Przypomnijmy, w 2015 r. Forteam Investments Limited nabył od Czerwonej Torebki SA 100% akcji spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express za 362,344,515.42 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset piętnaście złotych 42 grosze), po czym zbył posiadane akcje na rzecz powiązanego osobowo podmiotu za 1,823.04 zł (słownie: tysiąc osiemset dwadzieścia trzy złotych i 4 grosze). Historię sporu opisywaliśmy już wielokrotnie, m.in. zajęcie przez Forteam pałacu rodziny Świtalskich. Sowiniec Group to grupa firm kontrolowanych przez Mariusza Świtalskiego.

 

Katarzyna Pierzchała 4028 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.