IKEA wspiera wykluczone dzieci

W ramach programu grantowego "Zabawa to poważna sprawa".

Konkurs grantowy jest polską inicjatywą, będącą częścią międzynarodowej kampanii IKEA "Zabawa to poważna sprawa", której celem jest budowanie świadomości, że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce, w ramach kampanii, środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek Sagoskatt przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną i ekologiczną dzieci i młodzieży.

- W tym roku w konkursie grantowym udzieliliśmy wsparcia organizacjom, które walczą o przyszłość planety oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Zmiany klimatu niestety widoczne są gołym okiem, dlatego kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży ma dla nas priorytetowe znaczenie. Wierzymy, że w uczestnikach konkursowych projektów zyskaliśmy mocnych ambasadorów wizji lepszego, bardziej zrównoważony świata - mówi Magdalena Betin, koordynatorka kampanii "Zabawa to poważna sprawa" w IKEA Retail Polska.

W projekcie Akwarium Gdyńskiego uczestniczyła grupa dzieci niesłyszących i niedosłyszących w wieku od 7 do 15 lat. W laboratorium najpierw uczyły się obsługi mikroskopów, by następnie zagłębiać tajniki wiedzy przyrodniczej. Zajęcia odbywały się także na ekspozycji Akwarium Gdyńskiego, w plenerze tj. w porcie jachtowym oraz na gdyńskiej plaży. Podczas spotkania w Klimatycznym Centrum Kreatywności zdobytą wiedzę dzieci wykorzystały jako bazę do „burzy mózgów” i rozmowy na temat zmian klimatu oraz ich konsekwencji dla Ziemi. Rezultat wspólnych działań w postaci 5-minutowego filmu "Jak uratować koralowce… i resztę świata" można zobaczyć m.in. w mediach społecznościowych Akwarium Gdyńskiego. Projekt został zakończony wystawą zdjęć z realizacji programu, która była pokazywana w Akwarium Gdyńskim do 6 grudnia.

Dzięki wsparciu IKEA odświeżony wygląd otrzymało Klimatyczne Centrum Kreatywności. Jego wnętrza wzbogaciły przekazane przez firmę meble oraz elementy oświetlenia.

Z kolei w warsztatach i szkoleniach online z cyklu "Jestem eko-liderem!" zorganizowanych przez Oratorium Św. Dominika Savio wzięło udział trzydziestu podopiecznych w wieku od 10 do 18 lat z jednej z dzielnic Zabrza – Helenki. Na spotkaniach poruszano ciekawe tematy związane m.in. z hodowlą i znaczeniem pszczół dla ekosystemu. Uczestnicy zapoznawali się z aplikacją IKEA Better Living pomagającą w odkrywaniu i analizie proekologicznych nawyków. W programie Global Footprint Calculator badali, jaki wpływ na środowisko mają ich codzienne wybory. Poza tym, warsztaty skupione były m.in. na propagowaniu idei racjonalnego nurtu Less Waste.

Efektem projektu był również remont świetlicy, w który zaangażowali się jego uczestnicy, wolontariusze, wychowawcy i animatorzy. Dzieła dopełniły przekazane przez IKEA nowe meble i dodatki.

Natomiast celem programu "Dajemy ubraniom drugie życie", zrealizowanego przez zespół lubelskiej Fundacji “Szczęśliwe Dzieciństwo”, było upowszechnianie wiedzy na temat sposobów powtórnego przetwarzania ubrań. W działania zaangażowało się 20 młodych osób, które w Pracowni Kreatywnej przygotowały edukacyjne materiały filmowe zachęcające do dawania ubraniom drugiego życia. W ramach projektu ogłoszony został także ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Charytatywny, którego celem była zbiórka odzieży w szkołach. Część zgromadzonych ubrań trafiła do Pracowni Kreatywnej, a pozostałe zostały odebrane przez firmę recyklingową "Ubrania do oddania". Warto podkreślić, że w aranżacji pracowni uczestniczyła młodzież. Zdaniem fundacji to ważny element wychowawczy – w ten sposób uczestnicy mieli poczucie, że miejsce, które tworzą, należy do nich.

Laureatów konkursu grantowego "Zabawa to poważna sprawa" wybiera jury złożone z pracowników IKEA. Do tej pory odbyły się trzy konkursowe edycje. Kolejna, czwarta, planowana jest na wiosnę 2021 roku.

Joanna Hamdan 13849 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.