IKEA uruchamia program "Razem w Trosce o Dom"

Jego celem jest wsparcie w tworzeniu lepszego i bezpiecznego domu dla tych, którzy go nie mają lub go stracili.

IKEA jako chce odpowiadać na realne wyzwania osób potrzebujących, dlatego wspólnie z dwiema organizacjami społecznymi - Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i Fundacją Ocalenie - udzieli wsparcia dzieciom i młodzieży oraz uchodźcom i imigrantom.

Dzięki zaangażowaniu IKEI Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę udzieli pomocy około 500 rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej. Odbędzie się m.in. około 2,5 tysiąca spotkań indywidualnych ze specjalistami oraz 10 cykli grupowych warsztatów terapeutycznych. Wsparcie IKEI pomoże fundacji skupić się na niwelowaniu psychosomatycznych efektów traumy u swoich podopiecznych jak również na edukacji rodziców. 

Drugim partnerem projektu "Razem w Trosce o Dom" jest Fundacja Ocalenie, która zajmuje się wsparciem dla cudzoziemców, chcących rozpocząć w Polsce nowe życie. Często z jej pomocy korzystają również uchodźcy i osoby poszukujące azylu, którzy w swoich ojczyznach narażeni są na prześladowania lub ich życie jest zagrożone. Fundacja działa także na rzecz edukacji polskiego społeczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji.

Wsparcie finansowe IKEA pozwoli na comiesięczną pomoc dla 70 rodzin, którym fundacja przekaże żywność, ubrania oraz produkty higieniczne. Ponadto, od 12 do 15 rodzin miesięcznie zostanie objętych programem wsparcia mieszkaniowego. Dodatkowo, każdego miesiąca 30 osób uzyska możliwość korzystania z pomocy mentorów międzykulturowych, 10 osób będzie mogło liczyć na indywidualne wsparcie psychoterapeuty lub psychologa a dla kolejnych 10 osób zostanie sfinansowany kurs języka polskiego. Program przewiduje także wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla najmłodszych podopiecznych fundacji. IKEA sfinansuje prywatne lekcje dla dzieci z rodzin cudzoziemskich, które potrzebują wsparcia w nauce, a nie zawsze mogą otrzymać je od rodziców ze względu na barierę językową.

Program "Razem w trosce o Dom" ruszy 10 grudnia i potrwa do czerwca 2021 roku. Na wszystkie działania w ramach projektu IKEA łącznie przeznaczy kwotę 1,2 mln zł. Po jego zakończeniu firma planuje kontynuować współpracę z fundacjami.

Joanna Hamdan 13699 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.