Producent makaronów nie zbił kokosów na pandemii

Marża ze sprzedaży Makaronów Polskich w trzech kwartałach 2020 r. zmniejszyła się wobec takiego samego okresu przed rokiem.

Gdy mowa o wygranych i przegranych na kryzysie spowodowanym Covidem, mogłoby się wydawać, że dla dostawców produktów takich jak makarony czy dania gotowe był to czas żniw. Przykład Makaronów Polskich, które właśnie opublikowały wyniki za III kwartał i trzy kwartały 2020 roku pokazuje bardzo umiarkowany wzrost. Wszystko przez drożejące surowce i związany z tym wzrost kosztów, presję na niepodwyższanie własnych cen i konieczność szybkiego zwiększenia produkcji.

W ciągu trzech kwartałów Makarony Polskie miały prawie 140 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 16% więcej niż rok wcześniej. Jednak zysk netto zwiększył się tylko o 4,6% do  5,2 mln zł z niemal 5 mln zł przed rokiem. Jak wyjaśnia Grupa, to wpływ pandemii, widoczny w kilku obszarach.

− Grupa odnotowała wzrost cen kluczowych surowców – mąki, mięsa i masy jajecznej – w związku ze wzrostem popytu oraz zawirowaniami w łańcuchu dostaw, np. utrudnieniami w handlu międzynarodowym poprzez przywrócenie kontroli na granicach oraz zamknięcie części przejść granicznych − informują Makarony Polskie w raporcie kwartalnym. − Presja ze strony otoczenia biznesowego m.in. władz państwowych na utrzymanie stabilnego poziomu cen, a także niechęć kluczowych odbiorów do wdrażania podwyżek w ramach zawartych kontraktów, miały wpływ na opóźnienie wdrożenia nowych cen sprzedaży pozwalających Grupie na częściową rekompensatę wzrostu czynników kosztowych − wyjaśnia spółka.

Z rachunku zysków i strat wynika, że koszty wzrosły na wszystkich poziomach z wyjątkiem kosztów ogólnego zarządu, które zmniejszyły się o 16,5%: koszt własny poszedł w górę o 20,6%, koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług o niemal 18%, koszty sprzedaży o 6%, pozostałe koszty o 52,6%, a koszty finansowe o 16,4%. 

Dlatego rentowność zysku brutto ze sprzedaży obniżyła się z 22,9% w I-III kw. 2019 roku do 19,9% w I-III kw. 2020 roku.

− W związku ze spadkiem przychodów II kwartale 2020 roku vs. I kwartał 2019 roku (o 14,0 mln zł) spółki Grupy zdecydowały o skorzystaniu z pomocy publicznej w ramach tarczy antykryzysowej, mając na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w kolejnych okresach − czytamy dalej. − Na dzień bilansowy [30 września − red.] otrzymane wsparcie to subwencja z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 1,5 mln zł i dotacja na kapitał obrotowy z PAPR w kwocie 0,4 mln zł otrzymane przez spółkę Makarony Polskie SA oraz umorzenie należności z tytułu składek do ZUS w kwocie 0,15 mln zł i subwencja z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 1,5 mln zł w spółce Stoczek Natura Sp. z o.o.− informuje producent.

W skład Grupy Makarony Polskie poza spółką dominującą, produkującą makarony wchodzą spółka Stoczek Natura, producent przetworów mięsno-warzywnych (dania gotowe, pasztety, smalce konserwy), przetworów warzywnych (sałatki, marynaty, farsze piekarnicze), przetworów owocowych (dżemy, syropy, powidła, nadzienia cukiernicze) pod markami Stoczek, Tenczynek, Męska Rzecz, DeliSusz, a także nowej marki SoFood, która reprezentuje kategorię dań gotowych na tackach oraz MP Trade, która sprzedaje pod marką własną Novelle produkty kupowane od innych dostawcy i udziela licencji Makaronom Polskim na produkcję makaronów warzywnych pod tą marką.

Magdalena Weiss 2932 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.