CBOS: większość Polaków spokojna o pracę

56% pracujących zarobkowo dobrze ocenia sytuację w swoich zakładach pracy. Za złą uznało ją 11% pracujących. 32% uważa, że nie jest ona ani dobra, ani zła - wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie listopada.

49% respondentów pracujących zarobkowo oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, a 7%, że bardzo dobra. 9% badanych oceniło, że sytuacja jest zła, a 2%, że bardzo zła. 32% oceniło ją jako ani dobrą, ani złą. 1% nie ma zdania na ten temat.

- Tak jak w październiku na tle pozostałych pracujących zarobkowo gorszymi nastrojami wyróżniają się osoby pracujące w indywidualnych gospodarstwach rolnych, z których większość uważa, że sytuacja w ich miejscu pracy jest ani dobra, ani zła, a wśród pozostałych z tej grupy więcej jest ocen negatywnych niż pozytywnych. Podobnie rozkład ocen wygląda wśród właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych i pomagających im członków rodzin – większość z nich sytuację w miejscu pracy określa jako +ani dobrą, ani złą+, a ocen pozytywnych jest tyle samo co negatywnych - czytamy w analizie wyników badania.

58% pracujących zarobkowo w pierwszej połowie listopada uważała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. 20% ankietowanych przewidywało, że nastąpi jej pogorszenie (zadaniem 3% zdecydowanie pogorszy się, a zdaniem 17% raczej pogorszy się). Polepszenia sytuacji w swoim zakładzie pracy w perspektywie najbliższego roku spodziewa się 11% pracujących (zdaniem 10% raczej poprawi się, a zdaniem 1% zdecydowanie poprawi się). 11% nie ma zdania na ten temat.

Jest poprawa

W stosunku do poprzedniego badania prognozy na najbliższy rok nieco się poprawiły. Zwiększył się o 3 punkty proc. odsetek pracujących zarobkowo uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian. O 3 punkty procentowe zmniejszył się odsetek spodziewających się pogorszenia. Nie zmienił się natomiast odsetek przekonanych, że nastąpi poprawa sytuacji. O jeden punkt procentowy zmniejszył się odsetek niemających zadania.

W porównaniu z ostatnią dekadą października poczucie bezpieczeństwa utrzymania obecnego zatrudnienia wśród pracujących zarobkowo wzrosło o 5 punktów procentowych, myślących odwrotnie ubyło o 4 punkty procentowe. - Nadal jednak odsetek deklarujących mniejsze lub większe poczucie bezpieczeństwa utrzymania obecnej pracy jest niższy niż notowany na przełomie września i października br. - czytamy. W październiku poczucie niepewności zatrudnia zadeklarowało 31% respondentów, a nieobwiewających się straty pracy było 6%.

Największe poczucie pewności utrzymania obecnej pracy niezmiennie charakteryzuje rolnictwo. Najmniejsze poczucie pewności utrzymania obecnej pracy odnotowano wśród pracujących w spółkach właścicieli prywatnych i państwa.

Oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy wiążą się z wielkością miejsca zamieszkania, przy czym w pierwszej połowie listopada najgorzej okoliczny rynek pracy wypadał w oczach badanych mieszkających na wsi. W porównaniu z ostatnią dekadą października4 pogorszenie ocen sytuacji na lokalnych rynkach pracy nastąpiło przede wszystkim wśród mieszkańców wsi oraz dużych miast (mających co najmniej 100 tys. mieszkańców).

Oceny lokalnych rynków pracy wiążą się też z płcią badanych – mężczyźni znacznie częściej niż kobiety uważają, iż w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć pracę, natomiast kobiety znacznie częściej niż mężczyźni twierdzą, że trudno jest tam znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie lub że jest to wręcz niemożliwe.

Badanie przeprowadzono od 5 do 15 listopada 2020 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1 052 osób, pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania. (PAP)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.