SGH ostrzega przed podatkiem od sprzedaży detalicznej

W opublikowanym raporcie "Społeczno-gospodarcze skutki wdrożenia podatku handlowego" eksperci SGH zwracają uwagę na skutki dla konsumentów - wzrost cen detalicznych i ograniczenie dostępności części asortymentu.

Eksperci Szkoły Głównej Handlowej ostrzegają przed negatywnymi skutkami planowanego podatku od sprzedaży detalicznej. 

 Podatek od sprzedaży detalicznej był projektowany w innej niż obecna rzeczywistości gospodarczej. Aktualnie, z uwagi na kryzys gospodarczy, będący następstwem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, mamy do czynienia z problemem podwyższonej inflacji, zmianą struktury popytu w handlu, a także znaczącym obniżeniem rentowności sklepów wielkopowierzchniowych  podkreśla autor raportu dr Artur Bartoszewicz.

Z apelem o niewprowadzanie podatku do polskiego rządu zwróciła się Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji w imieniu firm członkowskich POHiD.

– Kolejny podatek nałożony na handel stanowiłby ciężar, którego branża nie będzie w stanie udźwignąć. Spadek obrotów spowodowany pandemią COVID-19, zakaz handlu w niedziele, jak również 20 innych obciążeń fiskalnych w ciągu ostatnich lat mają ogromny wpływ na kondycję firm handlowych. W tym kontekście należy także przywołać inne planowane obciążenia: podatek cukrowy oraz podatek cyfrowy – mówi Renata Juszkiewicz..

Przekonuje, że wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej w warunkach recesji będzie skutkować drastycznym obniżeniem rentowności prowadzonych biznesów oraz zagrozi falą upadłości firm w całym łańcuchu dostaw, a przez to wzrostem bezrobocia. Spowoduje też wzrost cen, który uderzy w  miliony mniej zamożnych rodzin.

– W okresie pandemii firmy zrzeszone w POHiD odnotowały spadek obrotów na poziomie 3,5 mld zł. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom handlu i konsumentom poniosły wydatki w wysokości przekraczającej 350 mln zł informuje prezes POHiD-u.

Zła kondycja firm może skutkować załamaniem lokalnych  rynków  pracy, na których handel jest jednym z głównych pracodawców, szczególnie ważnym dla studentów i osób  powyżej 50. roku życia.

Spodziewane  niekorzystne zjawiska gospodarcze, to osłabienie kanałów dystrybucji dla polskich producentów, ograniczenie inwestycji i  innowacji, wzmocnienie spowolnienia gospodarczego, wolniejsze tempo wzrostu PKB.

Handel generuje 19% PKB i jest gwarantem zaopatrzenia polskich gospodarstw domowych w żywność i niezbędne produkty.

– Przez lata nowoczesny handel starał się utrzymać najniższy poziom cen dla klientów, pracując na minimalnych marżach. Firmy zrzeszone w POHiD zainwestowały ponad 50 mld euro i stworzyły ponad 200 tys. miejsc pracy. Są integralną częścią lokalnych  społeczności, podejmując szereg inicjatyw i akcji charytatywnych i społecznych. Oferują bogaty asortyment produktów, który w 90% stanowią polskie produkty, a eksport polskich produktów za pośrednictwem sieci handlowych wynosi ponad 10 mld zł argumentuje Renata Juszkiewicz.

W opublikowanym Raporcie „Społeczno-gospodarcze skutki wdrożenia podatku handlowego” także zwracają uwagę na skutki dla konsumentów – wzrost cen detalicznych i ograniczenie dostępności części asortymentu.

Magdalena Weiss 2932 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.