Spar Group na fali, w Polsce na trochę mniejszej

W roku obrotowym, który zakończył się 30 września, obroty firmy wyniosły 124,3 mld randów (6,83 mld euro). Oznacza to wzrost o 13,5%.

Jeżeli chodzi o poszczególne rynki to największe przychody firma wypracowała na rynku afrykańskim. Wyniosły one 78,6 mld randów (4,32 mld euro). Region ten odpowiada za 63,2% przychodów sieci (67,8% w 2019 r.).

W Irlandii przychody Spar Group sięgnęły 29,9 mld randów (1,64 mld euro), w porównaniu z 24,8 mld randów (1,36 euro) rok wcześniej. Kraj ten odpowiada za 24,1% przychodów sieci (22,7% w 2019 r.). Natomiast na rynku szwajcarskim przychody Spar Group wzrosły do ​​13,6 mld randów (750 mln euro), z 10,36 mld randów (570 mln euro). Co oznacza, że Szwajcaria odpowiada za 11% przychodów sieci (9,5% w 2019 r.).

Jeżeli chodzi o nasz rynek to niedawno przejęta działalność detaliczna w Polsce - 1 października 2019 roku Spar nabył 80% udziałów w spółce Piotr i Paweł - okazała się podatna na blokady, tym samym zakłócając plany rozwoju firmy. Niemniej jednak polski biznes liczący na koniec roku rozrachunkowego 219 placówek zwiększył obroty grupy o 2,1 mld randów (1,15 miliarda euro) - podała Spar Group. Jak wynika z raportu obecnie nasz kraj odpowiada za 1,7% przychodów sieci.

Joanna Hamdan 13830 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.