Pokazywane w serwisie treści mają charakter informacji o produktach dostępnych na rynku a nie ich reklamy w rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2012 poz. 1356). Oświadczam, że mam ukończone 18 lat i chcę zobaczyć pełną wersję artykułu.
Tak, pokaż artykuł Nie wyrażam zgody

Ambra rośnie na wszystkich frontach

Głównym motorem wzrostu pozostają wina spokojne.

O 15% wzrosły w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (III kw. roku kalendarzowego 2020) przychody ze sprzedaży win spokojnych w Grupie Ambra. Wzrosła rentowność, a zysk netto w ujęciu rocznym zwiększył się niemal o połowę.

Skonsolidowane przychody Ambry między lipcem a wrześniem włącznie wyniosły 140,7 milionów złotych i były o 12,4% wyższe niż rok wcześniej. Wolumenowo także nastąpił wzrost, ale skromniejszy; grupa sprzedała 18,3 miliona 0,75-litrowych butelek, o 5,9% więcej niż przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 5,4 mln był wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego o 1,7 mln zł (+47,2%).

Na największym rynku działalności Grupy Ambra, czyli w Polsce, wzrost przychodów ze sprzedaży był równy 10,7% i był wyższy od dynamiki całego rynku wina, który w tym okresie wyniósł 8,4%. Do wzrostu sprzedaży w Polsce w największej mierze przyczyniły się wina spokojne, wśród których wyróżniały się marki Fresco, Portada, Cono Sur oraz alkohole mocne, w tym brandy Pliska i wódki Baczewski.

Udział win spokojnych w całej sprzedaży grupy wzrósł do 51,3% z 50,2%.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2020/2021 marża ze sprzedaży wzrosła o 2,5 mln zł, czyli o 4,7%. Spadek rentowności marży ze sprzedaży o 2,9 punktów procentowych wynikał z wyższego kursu euro do złotego oraz zmiany struktury produktów oraz kanałów sprzedaży.

Niższe o 2,8 mln zł koszty marketingu, dystrybucji i prowizji wynikały głównie z niższych wydatków marketingowych na wsparcie marek. Spadek tych kosztów skompensował niższą rentowność marży ze sprzedaży. W rezultacie zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 5,3 mln zł, czyli o 12,9%, a jego rentowność pozostała na zbliżonym poziomie jak w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego.

Wzrosły koszty działalności operacyjnej - o 9,1% - zarówno z powodu wyższego poziomu wynagrodzeń, jak i przejęć nowych spółek zależnych. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 11,1 mln zł w pierwszym kwartale 2020/2021 roku i był o 2,7 mln zł wyższy w porównaniu do uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Zysk netto za pierwszy kwartał roku obrotowego 2020/2021 wyniósł 8,5 mln zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 5,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Zważywszy na znacząco niższy poziom spożycia wina, spółka zakłada pozytywne perspektywy rozwoju sprzedaży w dłuższym terminie. Najbliższe miesiące rodzą jednak wiele niepewności.

- W związku z obecnym stanem pandemii COVID-19 i jej wpływem na gospodarkę zarząd Ambry w perspektywie krótko- i średnioterminowej oczekuje, że ograniczenia związane z pandemią oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej i nastrojów konsumenckich negatywnie wpłyną na zakupy produktów Grupy, przy czym skala możliwego spadku konsumpcji i sprzedaży oraz ich wpływu na wyniki finansowe Grupy Ambra jest w chwili obecnej trudna do oszacowania z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności - ocenia zarząd Ambry.

Magdalena Weiss 3108 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.