Producenci proszą o odroczenie podatku cukrowego na rok

Dziewięć organizacji zrzeszających producentów napojów i surowców do nich zaapelowało do wicepremiera Jarosława Gowina o odsunięcie w czasie wejścia w życie opłaty cukrowej.

Związki i stowarzyszenia branżowe wystosowały apel, w którym proponują przesunięcie daty obowiązywania tzw. podatku cukrowego o rok, czyli do 1 stycznia 2022 r.

W swoim apelu organizacje zwracają uwagę, że wejście w życie wyżej wymienionej ustawy już w dniu 1 stycznia 2021 r., w warunkach kryzysu spowodowanego zarówno pierwszą, jak i obecną falą pandemii COVID19, będzie miało katastrofalne skutki dla całej polskiej branży napojowej. Przekonują, że ustawa oznacza obciążenie przedsiębiorców podatkiem, którego wysokość jest nieadekwatna do obecnej bardzo mocno osłabianej i w dalszym ciągu słabnącej kondycji finansowej przedsiębiorstw.

- Dla większości z nich, w tym szczególnie małych i średnich, podatek ten będzie oznaczał praktycznie 100-proc. wzrost kosztów i konieczność zapłacenia podatku w rzeczywistości obrotowego, pomimo braku dochodów ze sprzedaży produktu - piszą przedstawiciele sektora. - Poniesione na wiosnę starty oraz obecne ponowne zablokowanie branży gastronomicznej i hotelarskiej oznaczają poważne trudności w utrzymaniu płynności firm, a nowy podatek pogorszy ten stan w sposób dramatyczny - piszą.

Tłumaczą, że w kanałach dystrybucji doszło do ponownego zamrożenia znaczącej ilości towarów, więc firmy produkcyjne nie otrzymają należnych im środków finansowych mimo poniesienia kosztów, a część z tych należności  prawdopodobnie nigdy nie zostanie odzyskana. To potęguje już poniesione przy pierwszej fali pandemii wielomilionowe straty i stawia pod znakiem zapytania przyszłość większości firm z branży napojowej.

Dopuszczenie do wejścia w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2021 r. oznacza zatem świadome skazanie dużej liczby firm, szczególnie małych i średnich z branży napojowej na bankructwo, zaś pracowników na długotrwałe bezrobocie - alarmują organizacje.

Wyliczają także w obecnych warunkach efektem wprowadzenia podatku może być utrata nawet 40 tys. miejsc pracy w całym łańcuchu produkcji napojów, od rolników (producenci surowca), poprzez zaopatrzenie (opakowania), producentów napojów, dystrybucję (transport i magazynowanie) oraz sprzedaż napojów (przedstawiciele handlowi). 

W swoim apelu organizacje zwracają uwagę, że ustawa o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów została opracowana w sposób pośpieszny, bez wymaganej prawem oceny skutków regulacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera szereg błędów i luk, które wywołają chaos w łańcuchu produkcji i dostaw w całej branży napojowej. Wprowadza obciążenia i sposób ich poboru niemożliwy do realizacji przez przedsiębiorców nawet w normalnych warunkach, nie mówiąc o obecnym kryzysie, którego czas trwania i skutki trudne są do przewidzenia.

- Wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2021r.  nie daje żadnych szans przedsiębiorcom na przygotowanie się do jej realizacji. Nie ma obecnie żadnych objaśnień podatkowych ani interpretacji, które rozstrzygałyby fundamentalne dla realizacji ustawy nieścisłości i błędy. Taka sytuacja stwarza realne niebezpieczeństwo błędnego naliczenia wynikających z ustawy opłat i nałożenia na firmy dotkliwych kar finansowych - wyjaśniają producenci.

Oprócz przesunięcia terminu wejścia w życie regulacji organizacje domagają się także dokonania rzetelnej oceny kondycji branży i oceny skutków regulacji.

Apel podpisały następujące organizacje:

- Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,

- Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy,

- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan,

- Federacja Gospodarki Żywnościowej RP,

- Związek Producentów Cukru,

- Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego,

- Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków,

- Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.