FOR: należy znieść zakaz handlu w niedziele

Zawieszenie ograniczenia handlu na czas epidemii to krok w dobrym kierunku - uważają przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Forum Obywatelskiego Rozwoju krytykuje zakaz handlu w niedziele, odkąd „Solidarność” przedstawiła obywatelski projekt ustawy w 2016 roku. Zdaniem przedstawicieli Forum zakaz ten godzi w wolność gospodarczą oraz jest szkodliwy konsumentów, przedsiębiorców i pracowników – dla konsumentów oznacza wyższe koszty i mniejszą wygodę robienia zakupów, a najskuteczniejszym firmom ogranicza możliwości rozwoju i zwiększania produktywności, co przekłada się na niższy wzrost wynagrodzeń pracowników. Obecne w obowiązującej ustawie nieprecyzyjnie sformułowane przepisy i dziesiątki wyjątków sprawiły, że FOR uznał ją za legislacyjny bubel roku.

- Nie widzimy żadnych powodów, dla których państwo miałoby ingerować w swobodę dokonywania zakupów przez konsumentów i swobodę zawierania umów przez przedsiębiorców i pracowników – mówi Marcin Zieliński, ekonomista FOR.

Jego zdaniem szkodliwy w normalnych czasach zakaz handlu w niedziele jest tym bardziej szkodliwy w okresie pandemii i towarzyszącego jej kryzysu. Uważa on, że zawieszenie zakazu handlu na czas pandemii poprawiłoby sytuację ekonomiczną branży handlowej, pomogłoby zapewnić miejsca pracy pracownikom sektora handlu, a także usprawniłoby dystansowanie społeczne.

Pierwszy krok już został poczyniony. 26 października Senat przedstawił propozycję zawieszenia przepisów zakazujących handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz okresie do 90 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

- Senacki projekt jest krokiem w dobrym kierunku,  w kierunku większej wolności gospodarczej – komentuje Marcin Zieliński.

Uważa przy tym, że docelowo należy znieść zakaz handlu na stałe. - Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej – tłumaczy ekspert.

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR zostało założone w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Jego celem jest zmiana świadomości Polaków oraz obowiązującego i planowanego prawa w kierunku wolnościowym. FOR organizuje debaty oraz publikuje raporty i analizy podejmujące ważne tematy społeczno-gospodarcze, a w szczególności: stan finansów publicznych, sytuację na rynku pracy, wolność gospodarczą, wymiar sprawiedliwości i tworzenie prawa. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy i w Internecie został uruchomiony licznik długu publicznego, który zwraca uwagę na problem rosnącego zadłużenia państwa. Działania FOR to także projekty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz udział w kampaniach na rzecz zwiększania frekwencji wyborczej.

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 5524 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.