Forteam zajmuje pałac rodziny Świtalskich

Sąd Okręgowy w Poznaniu udzielił kolejnego, czwartego zabezpieczenia roszczeń Forteam Investments Ltd., spółki inwestycyjnej należącej do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital Partners Management, w trwającym sporze z Mariuszem Świtalskim.

Tym razem decyzją sądu zajęty został pośrednio, tj. przez zajęcie udziałów, cały majątek spółki Druga – Sowiniec Capital, w posiadaniu której znajduje się m.in. pałac w Sowińcu. Objęta zabezpieczeniem rezydencja obejmuje 279-hektarowy park, pałac o powierzchni ponad 3000 metrów, w którym mieści się 14 sypialni, 24 łazienek, kryty basen i kort tenisowy.

Na jej terenie znajduje się również: prywatna przystań nad Wartą, lądowisko dla helikopterów, pas startowy, stajnia, dwa pełnowymiarowe boiska do gry w polo oraz ujeżdżalnia. Całość w 2015 r. była wyceniona na 50 mln euro.

Ponadto zabezpieczenie sądu obejmuje wszystkie certyfikaty inwestycyjne Świtalski FIZ oraz wynikające z nich prawa majątkowe, w tym akcje w innych spółkach kontrolowanych przez rodzinę Świtalskich. Co więcej, sąd unormował i szczegółowo określił przysługujące Forteam prawa i obowiązki pozwalające zachować uzyskane w zabezpieczeniu prawa majątkowe.

Próby zbywania majątku

Zdaniem przedstawicieli Forteam jeszcze przed wydanym przez sąd postanowieniem o czwartym zabezpieczeniu, podmioty kontrolowane przez rodzinę Świtalskich podejmowały próby sprzedaży swoich aktywów by utrudnić Forteam dochodzenie swoich roszczeń. 20 sierpnia br. Świtalscy chcieli umorzyć większość swoich akcji w spółce Druga – Sowiniec Capital sp. z o. o. sp. k. a następnie wyemitować nowe akcje dla Piotra Rogowskiego.

Jednak dzięki szybkiej reakcji Forteam udało się zablokować tę operację. Sąd w wydanym w październiku zabezpieczeniu zawiesił postępowanie rejestrowe w KRS, tak aby powstrzymać dalsze wyprowadzanie majątku ze spółki Druga – Sowiniec Capital.

– Postanowieniem sądu udało zająć się najważniejsze aktywa Mariusza Świtalskiego, a także powstrzymać przed dalszym ukrywaniem i wyprowadzaniem majątku. To kolejny krok, który znacznie przybliża nas do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu i egzekucji należności wynikających z gwarancji udzielonych przez Pana Świtalskiego. Jest to też ostrzeżenie dla potencjalnych partnerów biznesowych Pana Świtalskiego i jego wspólników, by ostrożnie sprawdzali czy majątek danego podmiotu nie został zajęty na skutek udzielonych zabezpieczeń – powiedział Christopher DeLise, Prezes funduszu Delta Capital.

Trzy poprzednie zabezpieczenia

Uzyskane w październiku zabezpieczenie jest kolejnym pozytywnym dla Forteam rozstrzygnięciem sądu. Pierwsze, z lutego br., zabezpieczyło roszczenia przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu oraz kontrolowanym przez niego spółkom należącym do Sowiniec Group. Mimo tego – według funduszu - Mariusz Świtalski zbywał i ukrywał swój majątek, przez co Forteam zmuszony był kierować dalsze wnioski o zabezpieczenie. W efekcie kolejne postanowienie sądu zostało uzyskane pod koniec kwietnia br. i obejmowało część majątku dzieci Mariusza Świtalskiego. Trzecie zabezpieczanie dotyczy 45,94% akcji spółki Czerwona Torebka, które bezprawnie zostały zbyte przez Świtalski FIZ.

Wszystkie cztery zabezpieczenia zostały uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Mariuszowi Świtalskiemu w związku z naruszeniem przez niego umowy gwarancyjnej zawartej z Forteam Investments w 2015 r. Roszczenie Forteam opiewa na ponad 300 mln zł.

Dla przypomnienia: 8 maja 2015 r. Forteam zakupił od Czerwonej Torebki 100% akcji Małpka SA, właściciela sieci sklepów Małpka Express. W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18%) Czerwonej Torebki. Podpisując umowę sprzedaży, strony zdawały sobie sprawę z trudnego położenia spółki Małpka. W samej umowie wskazano, że mają świadomość, iż w celu osiągnięcia progu rentowności tej spółki wymagane jest dalsze znaczne finansowanie.

Dlatego też, dodatkowo Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteam Umowę Gwarancyjną, która gwarantowała Forteam uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej umowy gwarancyjnej.

Gdy Forteam próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną w umowie gwarancyjnej, pomimo zaangażowania renomowanego, niezależnego banku inwestycyjnego, który przeprowadził profesjonalny proces sprzedaży. Mariusz Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Mariusza Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteam na podstawie umowy gwarancyjnej. Mimo to, Mariusz Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały swoich zobowiązań wobec Forteam, co w konsekwencji spowodowało konieczność złożenia wniosku o zabezpieczenie i wstąpienia na drogę powództwa cywilnego.

Forteam podął więc kolejne kroki dążące do zabezpieczenia części majątku jego dzieci oraz innych podmiotów, do których Świtalski wytransferował własne mienie.

Rodzina Świtalskich tradycyjnie nie udziela komentarza.

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.