System depozytowy: jest wspólny głos

Organizacje skupiające producentów z różnych branż oraz handlu wypracowały wspólne stanowisko w zakresie ramowych założeń systemu depozytowego w Polsce. Znamy szczegóły.

Przedstawione w ramach wspólnego stanowiska postulaty bazują na doświadczeniach krajów, które dotąd wprowadziły systemu depozytowe oraz na specyfice polskiego rynku detalicznego. Wśród najważniejszych sygnatariusze stanowiska wymieniają min.:

· w zakresie opakowań jednorazowych po napojach powinien powstać jeden, powszechny i obowiązkowy dla wprowadzających system depozytowy,

· system powinien być transparentny, zorganizowany przez przedsiębiorców, a operatorem winna zostać organizacja powołana wyłącznie do tego celu, działająca w formule non-for-profit,

· operator powinien ponosić koszty finansowania obsługi systemu.

Zdaniem sygnatariuszy takie postulaty wynikają z faktu, że mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta nie jest celem biznesowym, a narzędziem realizacji obowiązków w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów opakowaniowych.

Ponadto wspólne stanowisko podkreśla, że:

· w przypadku handlu konieczne jest przyjęcie elastycznego, ale bardzo czytelnego mechanizmu dobrowolnego uczestnictwa w systemie, by zagwarantować wszystkim rodzajom placówek handlowych konkurencyjność i równe warunki udziału,

· system depozytowy powinien obejmować butelkę PET, dla której ustalone zostały bardzo wysokie cele w zakresie poziomu zbiórki w celu przekazania do recyklingu. W przypadku innych frakcji opakowań konieczne jest poznanie wyników dogłębnej analizy dotyczącej kosztów oraz efektywności zbiórki w obecnym systemie z uwzględnieniem korzyści i zagrożeń, wynikających z ewentualnego obowiązkowego włączenia ich do zbiórki w systemie depozytowym w przyszłości.

· kwestia automatyzacji zbiórki powinna pozostać poza zakresem regulacji państwowej i wynikać z rzeczywistych potrzeb rynku, koniecznych do sprawnego działania systemu; o możliwej automatyzacji zbiórki decydować powinny podmioty zaangażowane w operacyjną działalność systemu, tj.: operator systemu i jednostki handlowe, jako podmioty prowadzące zbiórkę.

Organizacje, które podpisały wspólne stanowisko, nalegają by wprowadzenie systemu depozytowego zostało uregulowane w ramach reformy obowiązującego prawa, w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w postaci ramowych zapisów ustawowych.

Stanowisko podpisali: Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Krzysztof Baczyński, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”, Karol Stec, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Maciej Ptaszyński, Polska Izba Handlu, Barbara Groele, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Stanisław Bizoń, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Rajmund Paczkowski, Federacja Gospodarki Żywnościowej RP, Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Katarzyna Pierzchała 3920 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.