A wynagrodzenia w firmach rosną...

Mimo pandemii pensje w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej osób wzrosły we wrześniu mocniej od oczekiwań. Spadło jednak zatrudnienie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu zatrudnionych było nieco ponad 6,3 mln osób, czyli o 1,2% mniej niż we wrześniu 2019 r. Wobec sierpnia było ono jednak wyższe o 0,3%, a w ciągu trzech kwartałów roku spadło tylko o 1% w porównaniu z analogicznym okresem  poprzedniego roku.

Ekonomiści spodziewali się, że zatrudnionych ubędzie nieco mniej w ujęciu rocznym (-1,1%).

– We wrześniu 2020 r.w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii,a także przyjęcia w jednostkach – informuje Główny Urząd Statystyczny. – Przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,3% w porównaniu z sierpniem br.(w sierpniu br. w stosunku do lipca br. zaobserwowano wzrosto0,7%). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku,we wrześniu br.nadal widoczny był spadek przeciętnego zatrudnienia(o1,2%),lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu,kiedy wynosił 1,5% – przypomina GUS.

Natomiast wynagrodzenia wzrosły, i to mocniej od oczekiwań. We wrześniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5371,56 zł i było wyższe od wypłaconego rok wcześniej o 5,6% wobec prognoz na poziomie 4,5%. Oznacza to, że pensje wzrosły do najwyższego poziomu od marca 2020 roku. Zwiększa się także tempo wzrostu wynagrodzeń: o ile w maju w ujęciu rocznym było to tylko 1,2%, to w czerwcu już 3,6%, w lipcu 3,8%, a w sierpniu 4,1%.

– We wrześniu br., w porównaniu z sierpniem br.,odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstwo 0,6%. Spowodowane było to m.in. wypłatą premii,nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych – wyjaśnia GUS z komunikacie.

Od stycznia do września średnie wynagrodzenie zwiększyło się w ujęciu rocznym o 4,5%, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 roku tempo to wyniosło 6,8%.

– Narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,7% w sekcji „Górnictwo i wydobywanie” do 8,9% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 4,2% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” – raportuje GUS.

– To niewątpliwie dobry rezultat pokazujący odporność polskiego rynku pracy na skutki pandemii Covid-19 oraz w jakiejś mierze też skuteczność tarcz antykryzysowych – komentuje Karol Pogorzelski, starszy ekonomista ING Banku Śłąskiego. – Jednak pozostajemy ostrożni z optymizmem. Sądzimy, że dynamikę wynagrodzeń może podbijać wypłata odpraw przedemerytalnych oraz z programów dobrowolnych odejść. To zaś oznaczałoby spadek aktywności ekonomicznej i byłoby tak naprawdę negatywnym sygnałem na przyszłość. Niezależnie od tego dużym zagrożeniem dla sytuacji na polskim rynku pracy jest druga fala Covid-19 i związane z nią restrykcje administracyjne, m.in. ograniczenia działalności hoteli, restauracji oraz obiektów sportu i rekreacji. W efekcie można się spodziewać ponownego osłabienia wskaźników rynku pracy, zwłaszcza zatrudnienia. Sądzimy, że drugie „V”, jakie będziemy obserwować na wykresach statystyk gospodarczych, będzie dużo płytsze niż w drugim kwartale, ze względu na płytszy lockdown. W naszych prognozach założyliśmy, że spowolnienie gospodarcze będzie stanowić 1/6 do 1/3 tego, które obserwowaliśmy na wiosnę, a dynamika PKB w całym 2020 r. wyniesie odpowiednio -2,9 do -3,5%r/r. Jednak obserwujemy rozwój sytuacji i nie wykluczamy rewizji danych – najprawdopodobniej w dół – zastrzega.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 2832 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.