Nakaz noszenia maseczek wreszcie będzie uregulowany ustawą!

Przepis dotyczący nakazu noszenia maseczek będzie przeniesiony do ustawy i doprecyzowany - zapewnił szef KPRM Michał Dworczyk.

Pytany w Radiu Plus o nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej wprowadzony rozporządzeniem a nie ustawą, która ma niższą rangę, szef KPRM Michał Dworczyk, zapowiedział, że będzie ten przepis "przeniesiony bezpośrednio do ustawy". Przyznał, że zdania prawników są w tej kwestii podzielone. - Żeby uniknąć tej dyskusji, przy okazji innych zmian legislacyjnych, ten zapis zostanie doprecyzowany - zapowiedział.

Chodzi o projekt ustawy o służbie zdrowia, który dopiero ma powstać i jest konieczny w obliczu obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Kwestia zasłania ust i nosa budzi wiele kontrowersji i sprzeczności. Część Polaków negowały zapisy w rozporządzeniu i zakładania maseczek, nawet w zamkniętych pomieszczeniach, np. w sklepach.

O projekt ustawy ws. obowiązku noszenia maseczek walczy też klub Lewicy.

28 sierpnia również Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował oświadczenie do komendanta głównego policji gen. insp. Dr. Jarosława Szymczyka, w którym przedstawił problemy z maseczkami, jakie zgłaszają Polacy.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w określonych przestrzeniach zamkniętych jest obecnie uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (…). Głównym przepisem wyrażającym ten obowiązek jest § 24 ust. 1 Rozporządzenia, stanowiący, że: „Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, (…), ust i nosa (…)”. W dalszej części wskazanego wyżej przepisu następuje wyliczenie miejsc, w których obowiązek zakrywania ust i nosa powinien być realizowany.

Ale i to rozporządzenie jest już w zasadzie nieaktualne, bo od połowy października cała Polska znajdują się co najmniej w żółtej strefie, co oznacza, że obowiązek zasłaniania nos i ust obowiązuje wszystkich, bez wyjątków, również w przestrzeniach otwartych, a więc na ulicach (sierpniowe rozporządzenie takiego wymogu nie zawiera).

Dodatkowy problem dotyczący egzekwowania obowiązku zakrywania twarzy i nosa wynika z tego, że sierpniowe przepisy przewidują, że pewne kategorie osób są zwolnione z tego obowiązku i nie muszą tego faktu udowadniać. Tymczasem od 10 października osoba, która np. z przyczyn zdrowotnych nie może nosić maseczki, musi na wezwanie funkcjonariusza okazać zaświadczenie lekarskie.

Sierpniowe rozporządzenie nie przyznaje też żadnych uprawnień np. pracownikom sklepów do podejmowania jakiejkolwiek interwencji, gdy klient zechce być obsłużony bez maseczki.

Pole do doprecyzowania przepisów jest więc ogromne.

Ilona Mrozowska 3824 Artykuły

W „Handlu” od 2005 r. Blisko tematyki przemysłowej i producenckiej. Właścicielka białej kulki, czyli szynszyli o imieniu Tula.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.