IV kwartał podciaga wyniki Metro

Właściciel hurtowni Makro cash and carry osiągnął w całym roku 2019/2020 wyniki w górnych granicach prognoz.

W IV kwartale roku 2019/2020, zakończonego z końcem września Metro AG miało sprzedaż LfL niemal na ubiegłorocznym poziomie; spadła ona tylko o 0,5%. Wszystko dzięki znaczącej poprawie w sektorze HoReCa oraz zwiększeniu sprzedaży w Niemczech, Rosji i Europie Wschodniej (z Polską) Kraje te odpowiadają za połowę obrotów grupy. Dzięki dobremu ostatniemu kwartałowi w całym roku była ona niższa od ubiegłorocznej tylko o 3,9%, co plasuje się w górnych granicach zakładanych widełek (-3,5% do -5%). Także zysk operacyjny z amortyzacją będzie w górnych granicach prognoz.

- Pomimo COVID-19 z sukcesem zakończyliśmy duże projekty portfelowe w minionym roku finansowym - powiedział Olaf Koch, dyrektor generalny Metro AG. - W tym trudnym roku nasze całościowe podejście do sprzedaży hurtowej i różnych grup klientów okazały się bardzo solidne. Jak dotąd nasz postęp w fazie COVID-19 był bardzo zadowalający w porównaniu z rozwojem w tym sektorze; nasza sprzedaż rosła szybko i nieprzerwanie, a w czwartym kwartale niemal powróciła do poziomu z poprzedniego roku. Udało nam się również zdobyć znaczący udział w rynku z naszej podstawowej działalności i wróciliśmy na ścieżkę rozwoju w Rosji. Z wyjątkiem trzeciego kwartału, który był obciążony przez COVID-19, możemy zatem spojrzeć wstecz na ogólnie stabilny i odporny rok podatkowy, w którym zakończyliśmy proces powrotu do działalności czysto hurtowej - dodał, mając na myśli sprzedaż sieci Real Kauflandowi.

Dodatnie wpływy pochodziły głównie z Niemiec (2,7%), Rosji (8,2%) i Europy Wschodniej (bez Rosji) ze wzrostem sprzedaży o 2,0% (LfL w lokalnej walucie). Jednak również Europa Zachodnia (bez Niemiec) z -3,6% i Azja z -12,2% wykazały znaczną poprawę w porównaniu z III kwartałem. Ten pozytywny rozwój wynika głównie ze stopniowego łagodzenia środków ochrony przed COVID-19 rozpoczętego się w maju i kontynuowanego przez cały czwarty kwartał i liczne działania podjęte w tym kontekście w celu wzmocnienia działalności operacyjnej i niezależnych właścicieli firm. Ze względu na negatywne skutki kursowe, zwłaszcza w Rosji i Turcji, sprzedaż w euro spadła o -5,1%.

W całym roku obrotowym sprzedaż Metro AG wyniosła 25,6 mld euro, o 3,9% mniej niż rok wcześniej. Rozwój sprzedaży w ujęciu „like for like” był dodatni w Rosji (3,8%) i Europie Wschodniej (bez Rosji) (2,2%), w Niemczech mniej więcej na poziomie z poprzedniego roku (-0,8%). Europa Zachodnia (bez Niemiec) (-10,6%) oraz Azja (-7,0%) odnotowały istotnie ujemny wzrost sprzedaży like-for-like, głównie ze względu na skutki pandemii COVID-19.

Na 30 września 2019 roku sieć liczyła 678 placówek (w tym jedno otwarcie na Ukrainie i jedno zamknięcie w Rosji). Pełne sprawozdanie finansowe Metro opublikuje 14 grudnia.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.