Henkel mimo pandemii ma się dobrze

Koncern odnotowuje "znaczący wzrost" sprzedaży w trzecim kwartale i przedstawia prognozy.

- Pomimo wciąż trudnego otoczenia gospodarczego spowodowanego kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa na podstawie wstępnych danych o sprzedaży w trzecim kwartale Henkel osiągnął silny wzrost organiczny o 3,9%. Sprzedaż osiągnęła około 5 mld euro, a wszystkie jednostki biznesowe firmy przyczyniły się do tak dobrych wyników - powiedział Carsten Knobel, dyrektor generalny Henkla.
 
Według wstępnych danych oddział Beauty Care odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 4,3%, podczas gdy rozwój w zakresie salonów fryzjerskich był poniżej wyników z trzeciego kwartału w poprzednim roku.
 
Na podstawie wstępnych wyników biznesowych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. Henkel przedstawił nowe wytyczne dotyczące roku budżetowego 2020, po wycofaniu całorocznych prognoz w kwietniu br. , ze względu na wysoki poziom niepewności spowodowany pandemią COVID-19 .

- Organiczny rozwój sprzedaży w trzecim kwartale odzwierciedla nasze solidne, zdywersyfikowane portfolio z odnoszącymi sukcesy markami i innowacyjnymi technologiami dla naszych klientów z branży artykułów przemysłowych i konsumpcyjnych. Szczególnie cieszy nas pozytywny rozwój wszystkich naszych jednostek biznesowych. Częściowo wynikało to z nadrabiania zaległości z drugiego kwartału, który był mocno naznaczony pandemią. Negatywnych skutków koronawirusa spodziewamy się również w czwartym kwartale, ale w naszej dalszej prognozie na ten rok nie zakładamy dalszego rozległego lockdownu. Podsumowując, jesteśmy przekonani, że jesteśmy na właściwej drodze - podsumował Carsten Knobel.

Z kolei, jak podaje grupa, jednostka biznesowa Adhesive Technologies osiągnęła w trzecim kwartale organiczny wzrost sprzedaży o 1,3%, przy ożywieniu popytu jaki firma odnotowała we wszystkich obszarach biznesowych.

Dzięki utrzymującemu się dużemu popytowi na produkty do prania i pielęgnacji domu, a także efektom nadrabiania zaległości z drugiego kwartału, wstępne dane dla tej jednostki biznesowej również wskazują na znaczny organiczny wzrost sprzedaży w trzecim kwartale o 7,7%.
 
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Henkel odnotował łączną sprzedaż na poziomie ok. 14,5 mld euro, co przekłada się na ogólny spadek sprzedaży organicznej o 2,1%.

W tym samym okresie jednostka biznesowa Adhesive Technologies również odnotowała spadek sprzedaży organicznej o 6,8%. Także sprzedaż Beauty Care spadła o 4,2%. Z kolei dział Laundry & Home Care (środków piorących i środków czystości) osiągnęł bardzo silny organiczny wzrost sprzedaży o 5,8%.

Ze względu na skutki pandemii COVID-19 obecne prognozy przewidują negatywny rozwój globalnej gospodarki w 2020 roku. Nowa perspektywa opiera się na założeniu, że popyt przemysłowy i aktywność biznesowa w obszarach ważnych dla Henkla w IV kwartale będzie poniżej poprzedniego roku, ale nie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Decydującym czynnikiem w tym kontekście będzie przyszły rozwój wskaźników zakażeń na świecie i rozwój ograniczeń związanych z pandemią. W tym kontekście Henkel zakłada, że ​​w czwartym kwartale 2020 roku nie dojdzie do daleko idących blokad w kluczowych dla firmy regionach kluczowych.

W związku z tym grupa oczekuje, że organiczny wzrost sprzedaży w całym roku spadnie od 1% do 2%.
 
Joanna Hamdan 13995 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.