CCC odbudowuje się po lockdownie

Jak można się było spodziewać, zamknięcie galerii handlowych odbiło się na wynikach CCC za I półrocze 2020 r. Już w III kw. przychody jednak wzrosły rdr.

Przychody ze sprzedaży w I połowie 2020r. wyniosły 2186,1 mln złotych, co stanowi spadek o 11,1% w stosunku do I połowy roku poprzedniego. Zmiana wynika ze spadku przychodów w segmencie działalności detalicznej o 653,3 mln zł (-38,3%), spowodowanego w szczególności administracyjnym ograniczeniem sprzedaży w kanale stacjonarnym. Z drugiej strony wzrosły przychody z działalności e-commerce o 413,2 mln złotych (+65,7%) i działalności produkcyjnej o 0,1 mln zł (+100%).

Według wstępnych danych w III kwartale 2020 r. w Grupie CCC nastąpiła szybka odbudowa sprzedaży po lockdownie spowodowanym pandemią koronawirusa – przychody wzrosły wobec III kw. 2019 r. o 4%. Z drugiej strony grupa utrzymała wysoką dynamikę w kanale online, gdzie przychody wzrosły o 60% i osiągnęły udział w całkowitej sprzedaży na poziomie 38% (w II kw. był to wzrost o 82%).

Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych Grupa wypracowała zysk operacyjny  w pandemicznym drugim kwartale, a także osiągnęła zbliżony do zeszłorocznego wynik EBIT w Q3.  

– Kontynuujemy realizację strategii GO.22, koncentrując działalność na regionie CEE i rozwoju sprzedaży wielokanałowej. Intensywnie pracujemy nad produktem i widzimy wzrost zadowolenia klientów. Jednocześnie wyłączamy z Grupy nierentowne projekty, a także obniżamy koszty. Jesteśmy elastyczni  i przygotowani na zmiany w otoczeniu – mówi Dariusz Miłek, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej CCC. 

LfL w ujęciu kwartalnym sprzedaż poprawiła sie z -48% do -16%, głównie dzięki poprawiającej się odwiedzalności sklepów oraz wysokiej konwersji i koszyka zakupowego. Oznacza to, że do sklepów przychodził bardziej zdecydowany na zakup klient. Obecnie ten trend nadal się utrzymuje. Grupa obserwując zmiany zachowań zakupowych, kieruje ofertę do całych rodzin i przygotowuje szereg efektywnych akcji promocyjnych i sprzedażowych.

Udział e-commerce (realizowany poprzez 64 platformy online) w przychodach Grupy w II kwartale 2020 r. wynosił blisko 50% wobec 23% rok wcześniej, a w III kwartale 2020 r. (dane wstępne) 38% wobec 25% rok wcześniej. Spółka w II i III kwartale uruchomiła łącznie 12 nowych platform desktop i aplikacji na nowych rynkach zagranicznych. Przychody e-commerce z platform innych niż eobuwie wyniosły w II kwartale 156 mln zł (25% udziału w sprzedaży segmentu e-commerce).

– W czasie zamknięcia sklepów w kwietniu e-commerce stanowił aż 95% naszej sprzedaży. Dziś umacniamy nasz model omnichannel, z silniejszym niż przed pandemią kanałem internetowym – Kluczowe inwestycje Grupy od dłuższego czasu skoncentrowane są na kanałach sprzedaży online – mówi Karol Półtorak, wiceprezes zarządu CCC ds. rozwoju i strategii. – Eobuwie jest wciąż motorem napędowym sprzedaży internetowej w Grupie, ale inne platformy coraz więcej ważą w naszych przychodach, widać intensywną pracę naszych zespołów. Istotnie poprawiliśmy także marżę brutto w segmencie online: w II kwartale o 2,1 p.p. a w III kwartale 2020 r. o ponad 1 p.p. – dodaje.

Grupa zamierza uruchomić drugie centrum wysyłki zamówień złożonych online obok już istniejącego z Zielonej Górze, a także wysyłkę bezpośrednio ze sklepów.

W II kwartale Grupa ograniczyła koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu dzięki oszczędnościom na kosztach najmu, wynagrodzeń, logistyki, usług obcych, sponsoringu i marketingu. Z pominięciem zdarzeń jednorazowych spadły one o 8% do 566 mln zł. W odpowiedzi na negatywne skutki pandemii koronawirusa spółka wprowadziła program oszczędnościowy i poprawy efektywności, który ma na celu dalsze obniżanie kosztów i poprawę rentowności. 

– Smuklejsza kosztowo organizacja, nieobciążona nierentownymi przedsięwzięciami, skoncentrowana na CEE oraz budowaniu przewagi w kanale online to oś naszej strategii. Prowadzimy przegląd sieci sprzedaży, wyłączając nierentowne lokalizacje i projekty – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu CCC SA. – Grupa CCC podjęła decyzję o reklasyfikacji spółki Karl Voegele do działalności zaniechanej, a także zawiązaniu rezerw i odpisów m.in. na działalność w Szwajcarii i Niemczech. Naszym centralnym punktem zainteresowania pozostaje obecnie region Europy Środkowo-Wschodniej oraz segment e-commerce, który konsekwentnie będziemy rozwijać – zapowiada.

 W III kw. Grupa CCC miała według wstępnych danych 8 mln zł straty operacyjnej.

Magdalena Weiss 2767 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.