Arla Foods pełna obaw co do braku postępów w sprawie brexitu

W nowym raporcie London School of Economics (LSE), zleconym przez wiodącą spółdzielnię mleczarską, stwierdzono, że bez praktycznych działań ze strony rządu Wielkiej Brytanii i UE, sektor spożywczy i konsumenci będą bardzo dotknięci skutkami brexitu.

Kończy się okres przejściowy brexit. Istnieją jednak sposoby, aby Wielka Brytania i UE mogły współpracować, w celu zminimalizowania zakłóceń po 1 stycznia 2021 r.

Raport Vulnerabilities of Supply Chains After Brexit, który został opracowany przez Trade Policy Hub LSE Consulting, przedstawia, jak powiązane są ze sobą sektory żywności w Wielkiej Brytanii i UE. Obecnie łącznie 40% produktów rolno-spożywczych konsumowanych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii jest importowanych z UE. W sektorze mleczarskim 15% wszystkich sprzedawanych produktów jest importowanych do Wielkiej Brytanii, a 99% z tego pochodzi obecnie z UE.

Odejście bez umowy, z wysokimi taryfami, spowoduje wzrost cen wielu produktów; a nawet w przypadku zawarcia umowy bariery pozataryfowe, takie jak zwiększona ilość dokumentów i kontrole celne, będą miały duży wpływ, zwiększając ceny i ograniczając dostępność produktów. Zmiany te powrócą przez łańcuch dostaw i wpłyną na producentów i przetwórców żywności w UE. Z raportu wynika, że ​​szacuje się, że kraje takie jak Dania, Hiszpania, Holandia, Belgia, Francja, Włochy, Grecja, Cypr i Irlandia odnotują spadek eksportu żywności do Wielkiej Brytanii.

Według raportu wpływ Brexitu bez umowy wpłynie nieproporcjonalnie na sektor żywności i napojów, ponieważ średnie cła wzrosną z 0% do 17,7% na eksport z UE do Wielkiej Brytanii, czyli ponad 4 razy niż w innych sektorach.

-  Arla Foods konsekwentnie opowiadała się za możliwie wolnym handlem po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. To najlepszy wynik dla europejskiego sektora żywności i napojów - w tym mleczarskiego. Istnieje ryzyko, że w przypadku braku porozumienia, brytyjski rynek produktów mleczarskich w UE będzie miał znaczący wpływ -
mówi Peter Giørtz-Carlsen, EVP Europe i członek zarządu Arla Foods

Ale konsumenci w UE również to odczują. Raport stwierdza, że ​​średnie ceny brytyjskich produktów importowanych do UE wzrosną o 27,9% w przypadku braku umowy, a niemarkowe produkty brytyjskie do UE wzrosną o 13,2%.

Problem ten nie ogranicza się do produktów na półkach supermarketów, ale dotyczy również produkcji rolnej. Dotknie to również głównych nakładów na produkcję i produkcję żywności. 69% niektórych produktów aluminiowych, 65% niektórych towarów farmaceutycznych i 51% wielu nawozów jest importowanych do Wielkiej Brytanii z UE. Produkty te prawdopodobnie staną się droższe ze względu na dodatkowe koszty wynikające z taryf i barier pozataryfowych.

 
Jednak raport jasno wskazuje, że wyjście z tej sytuacji jest możliwe. Umowa handlowa dotycząca żywności i napojów przyniosłaby znaczne korzyści konsumentom zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i UE. A nawet jeśli dojdzie do porozumienia, UE i Wielka Brytania powinny unikać tworzenia nowych barier pozataryfowych i wymogów celnych, zwłaszcza w przypadku towarów łatwo psujących się.
 
- Ten raport pokazuje, jak zintegrowany jest łańcuch dostaw żywności między Wielką Brytanią a UE i jakie korzyści czerpią z tego obie strony. Ze względu na wolny handel konsumenci w Wielkiej Brytanii i UE mają dostęp do szerokiego wyboru wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie. Chcemy zapewnić, że będzie to kontynuowane po 31 grudnia 2020 roku i wiemy, że konsumenci również tego oczekują. Ale żeby tak się stało, konieczne jest, abyśmy zapewnili porozumienie bez cła. Istotne jest również, aby rząd Wielkiej Brytanii, UE i państwa członkowskie podjęły pragmatyczne i rozsądne kroki w celu ograniczenia wpływu barier pozataryfowych - wyjaśnia Peter Giørtz-Carlsen, EVP Europe i członek zarządu Arla Foods.

Z kolei dr Elitsa Garnizova, Lead of Trade Policy Hub i jedna z autorek raportu mówi, że taryfy nakładane na żywność i napoje są zazwyczaj bardzo wysokie, więc wpływ brexitu bez umowy nieuchronnie będzie miał głęboki wpływ na wybór klientów. Nawet przy wdrożonych strategiach zarządzania ryzykiem brak umowy będzie miał znaczący wpływ na sektor świeżej żywności i decydenci powinni rozważyć te kwestie w nadchodzących tygodniach.

W sprawozdaniu przyjęto również perspektywę długoterminową, pokazując, że bez względu na to, jakie porozumienie zostanie zawarte i jakie zostaną podjęte kroki, przepływy żywności i napojów do i z Wielkiej Brytanii i UE mają się znacznie zmienić w nadchodzących latach. Raport podkreśla, że ​​chociaż długoterminowe strategie dywersyfikacji rynku i produktów mogą pomóc w przywróceniu równowagi w przemyśle spożywczym, to w perspektywie krótkoterminowej istnieje ryzyko nadmiernej podaży w UE produktów normalnie eksportowanych do Wielkiej Brytanii, takich jak wołowina, owce, świnie i nabiał. Wzywa rząd Wielkiej Brytanii i UE do przyjęcia strategicznego podejścia, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać pojawiające się możliwości i zapewnić, że rolnicy, konsumenci i przemysł spożywczy będą czerpać korzyści z tego, gdy Wielka Brytania całkowicie wyjdzie z Unii Europejskiej.
 
Joanna Hamdan 11442 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.