Mniej za Eurocash

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 26 lipca, obniżyli cenę docelową Eurocashu do 22,80 zł z 25,50 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "kupuj".

Raport został przygotowany przy kursie 16,20 zł, a we wtorek około godz. 13.50 za jedną akcję spółki płacono na GPW 16,18 zł.

"Eurocash należy do aktywnych graczy na polskim rynku spożywczych dóbr szybkozbywalnych. Spółka charakteryzuje się interesującą strategią i atrakcyjnym modelem biznesowym. Po licznych przejęciach (Tradis, Kolporter, In Medio, franszyza Rogala i Stodółka, PDA, Eko Holding i Mila oraz Frisco) udało się spółce znacząco wzmocnić pozycję rynkową" - podano w raporcie.

"Ponadto Eurocash powinien czerpać korzyści w postaci sprzedaży wiązanej, wyższych rabatów od producentów oraz optymalizacji kosztów operacyjnych. Jednak wysokie koszty integracji w segmencie detalicznym oraz skutki pandemii odbiją się negatywnie na poziomie zysków spółki w bieżącym roku" - dodano.

Analitycy zakładają, że w 2020 roku utrzyma się presja na zyski spółki wynikająca z pandemii, wolniejszego niż oczekiwano tempa restrukturyzacji nowo przejętych aktywów i kosztów rozwoju nowych projektów.

"Oczekujemy w 2020 roku pogorszenia rdr marży EBITDA, natomiast zakładamy poprawę rentowności w przyszłym roku. Jednocześnie znaczna część synergii pofuzyjnych zostanie +skonsumowana+ przez dalszy rozwój nowych projektów" - podano w raporcie.

"W dalszym ciągu postrzegamy walory spółki jako niedowartościowane i z dwucyfrowym potencjałem wzrostu względem naszej wyceny" - dodano.

Autorem raportu, którego dystrybucja nastąpiła 27 lipca o godzinie 7:30, jest Jakub Viscardi.

Depesza jest skrótem raportu. W załączniku zamieszczamy wymagane prawem informacje DM BOŚ.

(za PAP Biznes)