Metro dało nową prognozę

Wobec znacznego ożywienia sprzedaży, zarząd Metro AG podjął decyzję o opublikowaniu prognozy na cały rok obrotowy 2019/20, kończący się na wrześniu.

Zarząd spółki, do której należą hurtownie Metro/Makro cash & carry, spodziewa się, że łączna sprzedaż i sprzedaż like for like spadną o od 3,5% do 5% (w ciągu 9 miesięcy 2019/20 spadła o 5,0%), a skorygowana EBITDA zmniejszy się o około 200 mln euro do 250 mln euro (przez 9 miesięcy 2019/2020 spadła o 192 mln euro) w porównaniu w rokiem poprzednim. Rosja i cała Europa Wschodnia będą miały lepsze wyniki, natomiast w Europie Zachodniej i Azji będą one słabsze.

- Sprzedaż Metro rozwijała się bardzo pozytywnie w ostatnich tygodniach, dzięki czemu mogliśmy pokusić się o nowe prognozy - mówi Olaf Koch, dyrektor generalny Metro. - Decydujące znaczenie dla tego pozytywnego rozwoju mają z jednej strony środki łagodzące przyjęte przez rządy, a z drugiej struktura klientów, na którą składają się właściciele firm, detaliści i restauratorzy. Klienci HoReCa obecnie bardzo intensywnie wykorzystują elastyczność naszych hal i korzystają z narzędzi cyfrowych do zamówień i dostaw. Handlowcy korzystają z naszych koncepcji franczyzowych i naszych modułów e-commerce - dodaje.

Metro mocno wkroczyło w rok finansowy 2019/20, a jego sprzedaż do końca lutego znajdowała się w górnej granicy prognozowanego przedziału. I półrocze 2019/2020 zakończyło się odpowiednim wzrostem sprzedaży o 1,5% i stabilną EBITDA. Następnie na ogólną sprzedaż i zyski wpływ miały obostrzenia związane z COVID-19.

Na początku trzeciego kwartału 2019/20 (od kwietnia do czerwca 2020) sprzedaż HoReCa spadła, częściowo zrekompensowana pozytywną i trwale poprawiającą sprzedażą pozostałych sektorów. Wynikający z tego ogólny spadek sprzedaży był zgodny z oczekiwaniami.

- Stopniowe łagodzenie działań regulacyjnych w kontekście pandemii COVID-19 w III kwartale oraz działania podjęte przez zarząd w celu dostosowania się do odpowiedniego otoczenia rynkowego doprowadziły do ​​daleko idącego ożywienia sprzedaży HoReCa. Jednocześnie sprzedaż w sektorze detalicznym i firm stale rosła powyżej poziomu sprzed pandemii. W związku z tym sprzedaż grupy znacznie się poprawiła od połowy trzeciego kwartału. Ponadto Metro było w stanie zarządzać wpływem na zysk EBITDA lepiej niż oczekiwano dzięki rygorystycznemu zarządzaniu kosztami - dodaje spółka.

Sprzedaż ogółem spadła w samym III kwartale LfL o 17,5% do 5,57 mld euro, przy czym największy spadek odczuła Europa Zachodnia (-32,8%), natomiast Rosja jako jedyna zwiększyła obroty rdr. EBITDA  była pozytywna we wszystkich regionach poza Azją, w której zanotowano na tym poziomie 6 mln euro straty.

Na początku czwartego kwartału 2019/20 r. sprzedaż grupy uległa dalszej poprawie, napędzanej zwłaszcza przez gastronomię. W lipcu większość krajów osiągnęła poziom sprzedaży z poprzedniego roku lub wróciła do wzrostu. W konsekwencji Metro spodziewa się, że rozwój biznesowy w czwartym kwartale 2019/20 będzie mniej więcej na poziomie z poprzedniego roku.

Prognoza jest oparta na założeniu stabilnych kursów wymiany i braku dalszych korekt portfela i obejmuje jedynie kontynuowaną działalność Metro. Ponadto prognoza opiera się na założeniu, że negatywne skutki pandemii COVID-19 nie wzrosną ponownie w krajach działania grupy i że poprawa w sektorze HoReCa okaże się trwała.

Pełny raport kwartalny za 9 miesięcy 2019/2020 zostanie opublikowany 5 sierpnia o 18:30.

Magdalena Weiss 3268 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.