GfK: nastroje konsumentów mniej minorowe

- Początek sezonu urlopowego, dalsze otwieranie gospodarki i kolejnych obszarów społecznej aktywności spowodowały, iż w lipcu zmniejszył się poziom konsumenckiego pesymizmu.

Konsumenci w jaśniejszych niż w poprzednich miesiącach kolorach postrzegają zarówno swoją obecną sytuację, jak i perspektywy na przyszłość. Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK wyniósł w lipcu -8,8 i był wyższy o 6,4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Istotnie wzrosły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – o 7,6 p.p., z poziomu -13,5 do -5,9, podobnie jak przyszłej sytuacji finansowej (+7,1 p.p., z poziomu -12,2 do -5,1. Polacy mają też dobre zdanie o przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 11,6 p.p., z poziomu -33,8 do -22,2, jednak skłonność do zakupów spadła – z -1,2 do -2.

– Lipiec był kolejnym z rzędu miesiącem, w którym główny wskaźnik nastrojów konsumenckich kontynuował odbicie, po kwietniowym historycznym spadku. Na nastroje pozytywnie wpływały różne czynniki, w tym głównie ekonomiczne, osłonowe i stymulujące działalność firm, które to

czynniki na razie skutecznie przeciwdziałają skutkom kryzysu – komentuje GfK. – Z drugiej strony ważnym czynnikiem były media, w których spadło natężenie informacji poświęconych pandemii, co było po części spowodowane trwającą w lipcu kampanią wyborczą, a po części poprawą statystyk obrazujących stan epidemiczny w Polsce i w całej Europie (badanie przeprowadzono między 3 a 8 lipca).

Po maju, czerwcu i lipcu indeks odrobił już 2/3 strat poniesionych po kwietniowym załamaniu, jednak nastrojom ciągle daleko do historycznego maksimum sprzed roku (6,7).

– Na kontynuację trendu wzrostowego z ostatnich trzech miesięcy i dalsze odrabianie strat możemy liczyć, jeśli z jednej strony obecna skala, zasięg i trwałość ożywienia gospodarczego w kolejnych miesiącach będą się utrzymywać, a jednocześnie medialny obraz pandemii kreowany przez redakcje nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Na kreowanie nastrojów pozytywnie będzie wpływać także spójna i konsekwentna komunikacja wszystkich przedstawicieli administracji rządowej promująca odpowiedzialne postawy obywatelskie w zakresie indywidualnych zachowań profilaktycznych (noszenie maseczek w wymaganych miejscach, przestrzeganie kwarantanny, promocja szczepień itp.) i niepodważająca autorytetu środowisk medycznych oraz ich dorobku, co w dłuższej perspektywie zapewnia opinii publicznej poczucie stabilności w zakresie administracyjnych informacji, ocen oraz decyzji. W perspektywie krótkookresowej negatywne konsekwencje dla notowań nastrojów konsumenckich może mieć też wpływ ponowny wzrost odsetków zakażeń w poszczególnych krajach, któremu sprzyjać będzie otwarcie większości granic, wzmożony ruch turystyczny, przemieszczanie się turystów między krajami, brak konsekwencji w stosowaniu i egzekwowaniu społecznych ograniczeń, co łącznie spowoduje łatwiejszą migrację wirusa – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

Zdjęcie: Shutterstock, grafika: GfK

Magdalena Weiss 2657 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.