Jest już pierwszy polubowny e-sąd dla konsumentów

Ultima Ratio pierwszym w Polsce sądem online rozstrzygającym sprawy na linii konsument-przedsiębiorca. UOKiK wpisał e-sąd na listę podmiotów uprawnionych do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich.

To pierwszy w Polsce polubowny sąd online, który będzie mógł wydawać prawomocne wyroki w sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów pomiędzy konsumentami a firmami. Co ważne, stronami sporu będą mogły być również podmioty obracające wierzytelnościami wynikającymi z tych umów.

Twórcy Ultima Ratio spodziewają się znacznego wzrostu liczby prowadzonych spraw i podkreślają, że nowe uprawnienia nadane przez UOKiK traktują także jako dodatkową legitymizację biznesu, referencje świadczące o rzetelności i bezstronności stworzonego przez nich e-sądu.

– Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym uprawnieniom, lawinowo wzrośnie liczba spraw, którym zajmą się nasi arbitrzy. Coraz więcej tzw. spraw konsumenckich jest rozwiązywanych poza salą sądową: w 2017 r. było ich 18 tysięcy, rok później niemal 20 tysięcy - mówi Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio. - Liczymy także na to, że o wyborze Ultima Ratio jako sądu online orzekającego przez strony sporów konsumenckich wpłynie także obecna sytuacja w sądach powszechnych, które z powodu pandemii koronawirusa rozpatrują wiele spraw ze znacznym opóźnieniem a kolejki następnych sporów do rozstrzygnięcia w tradycyjnych sądach rosną. Zgodnie ze statutem nasi arbitrzy wydają wyrok w 3 tygodnie – podkreśla.

Zaznacza przy tym, że w Polsce jest ponad 4 tysiące notariuszy, którzy mogą pracować dla Ultimy. Dla porównania: w sądach powszechnych wyroki wydaje ponad 10 tysięcy sędziów.

Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ultima Ratio, jest pierwszym sądem polubownym w Polsce, którego orzeczenia w sprawach konsumenckich będą dla stron wiążące. Wyrokom nadawana będzie klauzula wykonalności, a w przypadku nie wykonania orzeczenia sądu możliwa będzie skierowanie roszczenia do komornika. W przypadku innych sądów arbitrażowych, uprawnionych przez UOKiK do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich – na przykład sądu arbitrażowego działającego przy Rzeczniku Finansowym albo przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wyroki nie mają charakteru prawomocnego. Strony mogą, ale nie muszą brać ich pod uwagę.

Możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu na linii konsument-przedsiębiorca została uregulowana Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w myśl której, w osiągnięciu porozumienia mogą pomagać jedynie podmioty uprawnione przez UOKiK, działające niezależnie i bezstronnie. Decyzja Urzędu o wpisaniu nas na listę podmiotów mogących orzekać w tzw. sporach konsumenckich – mogących, jako pierwszy sąd polubowny, wydawać prawomocne wyroki w takich sprawach – jest więc dla nas czymś w rodzaju referencji.

Ultima Ratio, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, rozstrzyga sprawy wyłącznie online. Nie ma konieczności stawiania się gdziekolwiek czy fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności – wszystkie czynności można wykonać bez wychodzenia z domu czy biura, o dowolnej porze. Pozew składa się w zaledwie kilka minut za pośrednictwem systemu informatycznego, wypełniające specjalnie przygotowane przez arbitrów formularze.

Zabezpieczenia platformy e-sądu są identyczne jak te, stosowane w bankowości elektronicznej. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, strony potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany oraz e-dowód. Cały materiał dowodowy – w formie np. zdjęć, skanów dokumentów, filmików czy nagrań mp3 – jest przesyłany za pośrednictwem bezpiecznych łącz, a arbitrzy orzekający w danej sprawie mogą kontaktować się ze stronami korzystając ze specjalnie dedykowanego czatu. Aby „na bieżąco” śledzić przebieg spraw strony mogą korzystać ze specjalnej darmowej aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemami iOS i Android.

Arbitrami Ultima Ratio są notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrzy mają na wydanie wyroku statutowo 3 tygodnie, choć jak pokazuje praktyka średni czas, jaki upływa od złożenia pozwu do rozstrzygnięcia sprawy, to 11 dni. Nad poprawnością procesu orzeczniczego czuwa Rada Sądu, złożona z czołowych przedstawicieli nauki prawa w Polsce, a wyrok wydany przez e-sąd arbitrażowy jest w pełni prawomocny.

 

 

 

Katarzyna Pierzchała 3579 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.