Lidl stawia na równouprawnienie kobiet

Sieć Lidl przystąpiła do inicjatywy Narodów Zjednoczonych w zakresie wspierania pozycji kobiet.

Operator podpisał „Zasady Wspierania Pozycji Kobiet”, ang. ‘Women’s Empowerment Principles’ (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa United Nations Women i United Nations Global Compact. Jest to pierwsza globalna inicjatywa, która koncentruje się wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet w łańcuchach dostaw oraz w przedsiębiorstwach.

Podpisanie „Zasad Wspierania Pozycji Kobiet” to kolejny etap promowania równości przez Lidl, zarówno w obrębie firmy, jak i w całym łańcuchu dostaw. Sieć jest przekonana, że równość szans i różnorodność mają zasadniczy wpływ na długofalowy sukces firmy.

Zgodnie z przyjętą polityką personalną Lidla, wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach mają jednakowe warunki zatrudnienia oraz takie same szanse rozwoju, niezależnie od płci czy wieku. Podkreśla, że o objęciu kolejnych stanowisk i awansach decydują wyłącznie kompetencje. Sieć nie uznaje odstępstw od równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Firma ustanowiła także nagrodę „Lidl Fair Pay”, która wyróżnia przedsiębiorstwa prezentujące wysokie standardy w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn.

„Zasady Wspierania Pozycji Kobiet” ustanowione zostały w 2015 r. przez jednostkę ONZ o nazwie United Nations Women oraz United Nations Global Compact.

Siedem zasad stanowi wytyczne dla firm z zakresu promowania równości płci:

1. Stworzenie kultury zarządzania stawiającej na równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

2. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym.

3. Respektowanie i propagowanie praw człowieka oraz walki z dyskryminacją.

4. Zagwarantowanie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich pracowników obu płci.

5. Propagowanie edukacji, wykształcenia i rozwoju zawodowego kobiet.

6. Propagowanie przedsiębiorczości kobiet, wzmocnienia ich roli na rynku zaopatrzeniowym, respektowanie ich godności we wszystkich działaniach marketingowych.

7. Propagowanie równouprawnienia poprzez inicjatywy wspólnotowe i lobbing. Monitorowanie i publikacja postępów w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Zasady te wynikają z praktyki biznesowej, a ich celem jest pomoc firmom w dostosowywaniu istniejących regulacji i programów na rzecz promowania kobiet oraz we wprowadzaniu nowych, niezbędnych regulacji i programów.

 

Katarzyna Pierzchała 3538 Artykuły

W „Handlu” od 2004 r. Europę przemierza dla przyjemności, Polskę w poszukiwaniu sklepów wartych uwagi. Zgłębia handel od podszewki. Puzzlomaniaczka.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.