Auchan wzmacnia strategię pod wpływem pandemii

W styczniu br. Auchan ogłosiło globalną strategię Auchan 2022. Na skutek pandemii uaktualniło ją teraz pod kątem zmian, jakie nastąpiły w zachowaniach konsumentów w efekcie pandemii koronawirusa.

Nowe wybory konsumentów, które objawiły się podczas lockdownu to przede wszystkim multiformat, cyfrowe zakupy online, z dostawą do domu lub z odbiorem typu drive.

– Widzimy potrzebę rozwoju firmy, w odpowiedzi na nowe trendy i zmieniające się oczekiwania konsumentów, a także szerokie zmiany o charakterze gospodarczym, technologicznym oraz społecznym. Wiele z tych zmian obserwowaliśmy już wcześniej, natomiast część z nich pojawiła się lub została wzmocniona, w efekcie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, i do nich również odnoszą się założenia naszej transformacji – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska. – Mowa tu głównie o wzroście znaczenia sfery digital w naszym życiu, nowych nawykach zakupowych, rozkwicie usług e-commerce, czy też trendzie preferowania produktów lokalnych, a także okazywaniu solidarności w ramach lokalnych ekosystemów. Wszystkie te zmiany wpisują się w przyjęte przez nas założenia i planowane działania – podkreśla.

Francuska sieć przekonuje, że doskonale sprawdził się w nowych warunkach format sklepów fizycznych, zwłaszcza hipermarketów, który pozwalał na zapewnienie szerokiego wyboru produktów żywnościowych i przemysłowych, przy utrzymaniu niskich cen i oferowaniu bezpiecznych warunków zakupowych dzięki dużej powierzchni sklepów i wdrożeniu rygorystycznych procedur reżimu sanitarnego dla pracowników oraz klientów.

– Kryzys podkreślił wielką zdolność Auchan Retail Polska do adaptacji i innowacji, ujawniając potencjał elastyczności, który będzie jednym z największych osiągnięć po wyjściu z kryzysu. Aby poradzić sobie z nowymi oczekiwaniami klientów, zespoły wykazały dużą wszechstronność, przełamując bariery między zawodami. Dzielenie się doświadczeniami i wzajemna pomoc między pracownikami różnych zawodów wzbogaciła umiejętności wszystkich. Różnorodność zadań i różnorodność postaw prowadzą więc do rozszerzenia kompetencji naszych współpracowników. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że w tym trudnym okresie dobrze poradziliśmy sobie z wypełnieniem naszej społecznej misji jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Nie byłoby to możliwe gdyby nie otwartość na nowe potrzeby i oczekiwania, zarówno naszych klientów, jaki i pracowników – dodaje Gérard Gallet.

Dwa filary transformacji

Po pierwsze z nich skupiać się będzie na przebudowie oferty produktowej. Auchan zamierza współpracować ze starannie wybranymi dostawcami, zwłaszcza lokalnymi, skrócić łańcuch dostaw oraz przedstawić klientom unikatową ofertę dopasowaną do różnorodnych smaków, potrzeb i oczekiwań konsumentów. Będzie też wprowadzać rygorystyczną specyfikację dotyczącą lokalnych produktów i będzie w sposób trwały współpracować z polskimi producentami, rolnikami i hodowcami, odbierając od nich określone wolumeny. Celem jest zwiększenie obrotów ze sprzedaży lokalnych polskich produktów.

Drugi filar to tworzenie nowych relacji i doświadczeń w celu poprawy jakości życia mieszkańców, wielopłaszczyznowa współpraca z lokalnymi społecznościami, budowanie relacji i zaufania wśród mieszkańców bazujących na wspólnocie doświadczeń. Sieć chce, by jej sklepy stały się platformą wymiany – to w nich realizowane będą różnorodne projekty, m.in. z udziałem okolicznych mieszkańców i lokalnych producentów żywności.

Ponadto Auchan zwiększy zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska poprzez walkę z marnotrawieniem żywności i ograniczenie zużycia plastiku. Współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności, specjalne strefy “niemarnowania żywności” w każdym sklepie oraz praca nad opakowaniami produktów marki własnej to główne osie strategii grupy do 2022 roku. Francuski detalista chce również kontrolować swój ślad węglowy poprzez wprowadzenie do roku 2022 metody jego obliczania i systematycznej pracy nad jego zmniejszaniem poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii w swoich sklepach.

Niskie ceny zostają

Jednocześnie Auchan Retail Polska zapewnia, że będzie się trzymać swojego kluczowego założenia utrzymania niskich cen dla klientów.

– Sytuacja finansowa spółki, będąca konsekwencją kryzysu Covid-19, doprowadzi do decyzji mających na celu ponowne skoncentrowanie się na priorytetach strategicznych przedsiębiorstwa i odzyskanie rentowności niezbędnej do wsparcia transformacji. W tym celu firma prowadzi politykę, której celem jest zapewnienie jej swobody finansowej niezbędnej do realizacji planowanych inwestycji i innowacji, np. w dziedzinie nowych technologii oraz społecznej odpowiedzialności biznesu – informuje Auchan. – Firma wdraża już nową strategię inwestycyjną, zgodnie z którą priorytetem sieci jest odpowiadanie na oczekiwania konsumentów i skupienie się na wypracowaniu trwałej rentowności. Zaplanowane działania mają na celu przywrócenie równowagi finansowej i znaczącą zmianę w tym zakresie do 2022 r., przy docelowym wskaźniku EBITDA na poziomie 6% – dodaje.

Magdalena Weiss 2593 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.