1400 zł miesięcznie dodatku solidarnościowego

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 i o podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych. Projekt tej ustawy skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda.

Szef "Solidarności" Piotr Duda zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego "o pilne procedowanie sejmowej ustawy, tak aby wsparcie dla zwalnianych pracowników trafiło jak najszybciej na biurko prezydenta".

Piotr Duda wskazał, że ustawa realizuje jeden z postulatów nowej umowy programowej, jaką 5 maja związek podpisał z Andrzejem Dudą.

- Prezydencki projekt dodatku solidarnościowego został przyjęty przez Sejm RP, dając pracownikom tracącym pracę w wyniku COVID-19 wyższe świadczenie, dodatkowo przesuwające w czasie termin rozpoczęcia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niezależnie od tego po raz pierwszy od siedmiu lat zasiłek ten został podniesiony, a także wprowadzono inne powiązane z tym świadczenia. Dzięki tym rozwiązaniom przez okres nawet pół roku, osoba która utraciła pracę będzie mogła otrzymywać dużo wyższe wsparcie niż dotychczas - podkreślił przewodniczący "Solidarności".

Ocenił, że "wprowadzone z inicjatywy prezydenta nowe świadczenia wpisują się w długą listę zrealizowanych obietnic i są dowodem, że w sprawach pracowniczych i społecznych NSZZ Solidarność zawsze mógł liczyć na Andrzeja Dudę, a Andrzej Duda zawsze mógł liczyć na Solidarność".

Zdaniem szefa związku bez aktywnej prezydentury Andrzeja Dudy nie byłoby możliwe: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych i wzmocnienie dialogu społecznego.

- Wiele postulatów, jak choćby emerytury stażowe, jest jeszcze do spełnienia. W tej sytuacji tylko prezydent z zapleczem politycznym stanowiącym większość parlamentarną jest w stanie to zrealizować - dodał Piotr Duda.

Dodatek solidarnościowy ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.; jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania praw do dodatku będzie posiadanie okresu podlegania w 2020 roku ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni.

Ustawa zakłada także m.in. podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie 942,30 zł. Zasiłek ma wzrosnąć od 1 września 2020 roku. Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni, zarówno nowo rejestrujący się, jak też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.(PAP)

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.