Helio poprawia wyniki

Mimo pandemii i związanej z nią deprecjacji złotego producent bakalii osiągnął rekordowe przychody i zwiększył zysk. Marże jednak spadły.

W okresie styczeń–marzec 2020 roku, który dla większości dostawców bakalii, w tym spółki Helio jest III kwartałem roku obrotowego, spółka osiągnęła rekordowy jak na tę porę roku poziom sprzedaży. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku przychody wzrosły o ponad połowę do 64,36 milionów złotych, a ilościowo Helio sprzedało 4,2 tys. ton produktów, o 1 tys. ton więcej niż rok wcześniej.

– Mimo wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży, rentowność brutto pogorszyła się o 3 pkt proc. względem okresu porównywalnego – informuje spółka. – Obniżenie ww. wskaźnika było efektem przede wszystkim panujących wysokich presji cenowych w branży i wzrostu kosztów zakupu surowca. Uzyskany efekt ekonomii skali pozwolił jednak na osiągnięcie wyniku operacyjnego wyższego niż w roku ubiegłym – dodaje producent.

W ciągu trzech pierwszych miesięcy roku kalendarzowego Helio wygenerowało zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) na poziomie niemal 3,5 mln zł wobec niespełna 2,1 mln zł przed rokiem. Na poziomie wyniku netto korzyści płynące z ekonomii skali częściowo zniwelowane zostały niekorzystną sytuacją na rynku walutowym. Osłabienie złotego w stosunku do amerykańskiego dolara oraz euro pomniejszyło wynik firmy o 621 tys. zł podczas gdy przed rokiem powiększyło go o 1 tys. zł. W efekcie zysk netto wyniósł 1,33 mln zł wobec 1,04 mln zł w okresie porównywalnym.

Na wyniki Helio największy wpływ miała sezonowość biznesu – duża część przedświątecznych zakupów przypadła na marzec, podczas gdy przed rokiem Wielkanoc wypadała później. Przedświąteczny weekend z handlową niedzielą przypadał w roku 2020 na 4-5 kwietnia versus 13-14 kwietnia w roku 2019, co oznacza, że kluczowe zatowarowanie sklepów w bieżącym roku nastąpiło jeszcze na koniec marca.

– Osiągnięta wysoka dynamika wzrostu sprzedaży pozwoliła istotnie zniwelować skutki spadku rentowności brutto, wynikającego przede wszystkim z panujących wysokich presji cenowych w branży i wzrostu kosztów zakupu surowca – tłumaczy Helio. – Mimo równoległego wzrostu innych kosztów operacyjnych, w tym w szczególności transportu, wynagrodzeń oraz materiałów i energii, dzięki zamierzonym i osiągniętym korzyściom ekonomicznym skali, spółka poprawiła o 67% zysk EBITDA.

Struktura odbiorców Helio nie uległa przy tym istotnym zmianom, a spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji. Znacząco zwiększył się eksport, który w omawianym kwartale odpowiadał za ok. 10% przychodów ze sprzedaży wobec zaledwie ok. 1% rok wcześniej. Sprzedaż zagraniczna realizowana była przede wszystkim w euro, co zniwelowało nieco niesprzyjającą sytuację na rynku walutowym.

– Należy także odnotować wystąpienie w ostatnich tygodniach analizowanego kwartału nietypowego czynnika zewnętrznego w postaci ogłoszonej przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) pandemii koronawirusa COVID-19. Emitent nie odnotował jednak zauważalnego wpływu koronawirusa na swoją działalność w bieżącym okresie, w tym jego sprzedaż czy łańcuch dostaw – deklaruje Helio. – Sytuacja ta jest jednak wciąż zmienna i nie można jednoznacznie przewidzieć jak rozwinie się w przyszłości. Emitent, podobnie jak inne przedsiębiorstwa działające w Polsce i na świecie musi liczyć się zatem z dodatkowymi ryzykami. Wyjątkowość sytuacji rodzi także możliwość wystąpienia wzmożonego popytu na produkty spółki charakteryzujące się cechami wskazywanymi przez analityków rynkowych za szczególnie pożądane przez konsumentów w koronawirusowej i postkoronawirusowej rzeczywistości, tj. stosunkowo długi termin przydatności do spożycia, pozytywne walory w zdrowej diecie i duża wartość odżywcza, oraz wpisujące się w trend gotowania i spożywania posiłków w domu – dodaje zarząd Helio.

Zdjęcie: Shutterstock

Magdalena Weiss 2696 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.