Kruszwica odczuwa skutki pandemii

Producent najpopularniejszego w Polsce oleju Kujawskiego odnotował w I kwartale wzrost sprzedaży tego produktu o ponad jedną trzecią. A zapasy robiono tylko przez szóstą część tego okresu.

– Wynik finansowy grupy kapitałowej za okres pierwszego kwartału bieżącego roku w znacznej mierze ukształtował się pod wpływem pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – informują Zakłady Tłuszczowe Kruszwica. – O ile w poprzednich kwartałach roku ubiegłego wyniki finansowe były pod znaczącym wpływem wyniku segmentu rolniczego, w pierwszym kwartale bieżącego roku na wyniki finansowe grupy przeważający wpływ miał wynik segmentu 'żywność', osiągnięty w wyniku zwiększonego popytu na wyroby konsumenckie spółki dominującej.

Dzięki temu wynik segmentu konsumenckiego skompensował wyniki segmentu rolnego, bardziej narażonego na skutki pandemii. Łączna wartość sprzedaży w pierwszym kwartale roku bieżącego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 57,9 mln złotych (+8%). Na wzrost wartości przychodów ze sprzedaży produktów i towarów największy wpływ miał wzrost wartości sprzedaży olejów konfekcjonowanych (36%) i tłuszczów cukierniczych (26%). Wartość sprzedaży olejów luzem oraz śruty rzepakowej ukształtowała się na poziomie zbliżonym do wartości z analogicznego okresu roku ubiegłego, co zostało osiągnięte dzięki zakontraktowanej sprzedaży.

Spadki zanotowała natomiast kategoria margaryn profesjonalnych (-22%), co spowodowane było znacznym ograniczeniem funkcjonowania branży gastronomicznej.

Niestety, wzrosły również koszty. Te związane z  wytwarzaniem produktów oraz sprzedażą towarów poszły w górę o 51,2 mln złotych (+8%). W konsekwencji wygenerowany zysk brutto na sprzedaży produktów i towarów w pierwszym kwartale roku bieżącego wzrósł o 6,7 mln zł (+8%). Marża brutto nieznacznie wzrosła z poziomu 10,9% w pierwszym kwartale 2019 roku do 11,0% w analogicznym okresie br. Koszty sprzedaży wyniosły 40,3 mln zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 2,0 mln zł (+5%). Natomiast koszty ogólnego zarządu ukształtowały się na poziomie 7,6 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,2 mln zł (+18%). Ponadto w I kw. 2020 roku grupa wykazała stratę na walutowych i towarowych instrumentach pochodnych oraz różnicach kursowych w wysokości 4,6 mln zł, podczas gdy przed rokiem zarobiła na nich 3,1 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 37,4 mln zł, o 1,6 mln zł mniej niż rok wcześniej (-4%).

– Pomimo nieoczekiwanej sytuacji związanej z pandemią, grupa utrzymała wysoki poziom produkcji i sprzedaży. W konsekwencji wynik finansowy uzyskany w pierwszym kwartale roku 2020 ukształtował się na poziomie zbliżonym do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego – komentuje spółka.

Na czysto Kruszwica zarobiła od stycznia do marca 2020 roku prawie 30,3 mln zł wobec nieco ponad 30,6 mln zł rok wcześniej. Przychody wzrosły do 784,1 mln zł wobec 726,2 mln zł przed rokiem.

Magdalena Weiss 2696 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.