Kaufland podpisał Kartę Różnorodności

Sieć dołączyła do międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską, zobowiązując się do podejmowania działania związane z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu.

Równe traktowanie oraz pełna szacunku, pozbawiona uprzedzeń i oparta na klarownych zasadach współpraca - to wartości, które wyznawane są w firmie Kaufland. W Polsce sieć zatrudnia ok. 16 000 pracowników, w tym osoby różnych narodowości, w różnym wieku i o różnym doświadczeniu. Chcąc to jeszcze wyraźniej podkreślić, sieć dołączyła do sygnatariuszy Karty Różnorodności.

- Dążymy do tego, by Kaufland każdego dnia stawał się lepszy. Bazując na naszym doświadczeniu możemy śmiało stwierdzić, że różnorodność przejawiająca się na wielu płaszczyznach, jest jednym z decydujących czynników, które wpływają na nasz sukces. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej, a wzajemny szacunek i brak uprzedzeń to podstawy dobrze działającej firmy. Indywidualność naszych pracowników jest istotnym elementem wspólnego rozwoju. Podpisanie Karty Różnorodności to nasze kolejne działanie wspierające różnorodność i równość w strukturach naszej sieci - mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor pionu personalnego w firmie Kaufland.

Kaufland podejmuje działania promujące różnorodność i równe szanse wśród swoich pracowników. Przykładem tego jest specjalnie utworzone w firmie stanowisko eksperta ds. relacji pracowniczych, do którego zadań należy między innymi przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Z myślą o wzajemnym poszanowaniu w firmie obowiązuje także wewnętrzna polityka zapobiegania niepożądanym zjawiskom w miejscu pracy. Decyzje dotyczące zatrudnienia, dalszego rozwoju, a także wynagrodzenia pracowników podejmowane są zawsze w oparciu o obiektywne kryteria wyboru, takie jak doświadczenie zawodowe, wiedza fachowa czy kompetencje. Oferta benefitów, z których mogą korzystać pracownicy sieci, także została przygotowana z myślą o ich różnych potrzebach, stylach życia czy systemach wartości. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ponad połowę stanowisk kierowniczych w Kaufland pełnią kobiety.

- W ramach międzynarodowego projektu „Kobiety na stanowiskach kierowniczych” podkreślamy rolę naszych liderek. Ponad połowę stanowisk kierowniczych w naszej firmie piastują kobiety. W przyszłości nadal będziemy promować zachowanie równowagi w obszarze zarządzania i oferować równe szanse zawodowe dla wszystkich, bez względu na płeć - dodaje Małgorzata Ławnik.

Kartę Różnowrodności podpisała także już sieć Tesco.

Joanna Hamdan 10934 Artykuły

Z redakcją „Handlu” związana od 1996 r. Na rynku FMCG nie umknie jej żadna nowość produktowa, kampania reklamowa ani akcja promocyjna. Pasjonatka podróży stopem.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.