Rząd przyjął tarczę antykryzysową 3.0

Wakacje kredytowe i kontrola przejęć polskich spółek przez zagraniczny kapitał to główne punkty trzeciej odsłony tarczy antykryzysowej, przyjętej 20 maja przez rząd.

Rada Ministrów przyjęła 20 maja projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa 3.0), poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który brał udział w pracach nad projektem

– Cieszymy się, że do Sejmu trafiają przygotowane z udziałem UOKiK propozycje przepisów zwiększających ochronę kredytobiorców oraz polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania, które umożliwią zawieszenie wykonania umów kredytowych bez ponoszenia przez konsumentów dodatkowych kosztów z tego tytułu. Jest to szczególnie istotna pomoc dla konsumentów i ich gospodarstw domowych w sytuacji utraty pracy lub głównego źródła dochodów  mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Konsument, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy lub głównego źródła dochodu po 13 marca, a ma do spłacenia kredyt konsumencki lub hipoteczny będzie mógł zawiesić spłatę rat na jeden, dwa lub trzy. Nastąpi to automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Sam decydujesz, czy zawiesisz spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące.

Osoba, która już wcześniej skorzystała z oferty zawieszenia spłaty kredytu oferowanej przez banki i instytucje finansowe też może skorzystać z zapisów nowej ustawy, gdyż z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytowej na jej podstawie, poprzednie zawieszenie spłat ulegnie z mocy prawa skróceniu i rozpocznie się zawieszenie określone w obecnej ustawie.

Zawieszenie spłaty rat jest darmowe, jednak jeśli kredyt powiązany był z ubezpieczeniem, bank poinformuje kredytobiorcę o wysokości składki. Będzie miał na to 14 dni od momentu doręczenia wniosku, podobnie jak na potwierdzenie, że wniosek otrzymał.

Zgodnie z projektem przepisów z wakacji kredytowych będzie mógł skorzystać każdy, kto zawarł umowę o kredyt przed 13 marca 2020 r. oraz gdy zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
W przypadku kilku kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, możliwe będzie zawieszenie spłaty tylko jednego z nich; mówiąc krótko, wakacje mogą dotyczyć jednego kredytu hipotecznego i jednego konsumenckiego w danym banku.

Ochrona polskich firm

Projekt ustawy nadaje również prezesowi UOKiK dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony polskich przedsiębiorstw, których przedmiot działalności jest ważny dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Od momentu wejścia w życie przepisów każda inwestycja, objęta przepisami niniejszej ustawy, skutkująca nabyciem, osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji dokonana przez podmioty z siedzibą lub obywatelstwem (dla osób fizycznych) poza krajem członkowskim Unii Europejskiej objęta zostanie nadzorem prezesa Urzędu.

– Sytuacja związana z pandemią koronawirusa i obserwowane skutki gospodarcze mogą rodzić niebezpieczeństwo wrogich przejęć polskich przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu. Rozwiązania, które znalazły się najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej, zapobiegną tej sytuacji – mówi Tomasz Chróstny. – Prezes UOKiK będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec takich transakcji – decyzja będzie podejmowana niezależnie przez organ. Przejęcie pomimo tego sprzeciwu lub bez zawiadomienia Urzędu mogą skutkować poważnymi sankcjami finansowymi. Będziemy jednak działać sprawnie i dążyć do tego, aby czas wydania decyzji był krótszy niż 30 dni, aby nie wstrzymywać ważnych dla Polski inwestycji zagranicznych – mówi prezes UOKiK.

Zgodnie z projektem podmiotami objętymi ochroną są przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce, których przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Polski równowartość 10 mln euro i którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

1) są spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

2) posiadają mienie, które zostało ujawnione w wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej lub opracowują lub modyfikują oprogramowanie w obszarach wskazanych przez ustawę,

3) prowadzą działalności gospodarczej w jednej z dziedzin wskazanych w ustawie.

Magdalena Weiss 2712 Artykuły

Niepoprawna recydywistka - związana z "Handlem" w latach 1999-2005 i ponownie od 2016 r. Tropi najnowsze trendy na rynku FMCG i zmiany w gospodarce. Amatorka kuchni greckiej i bibliotek publicznych. Mieszka kątem u trzech kotów.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.