[PORADNIK] Można się już odwołać od decyzji PFR

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc w ramach tarczy finansowej PFR, ale niższą niż wnioskowali, mogą już odwołać się od decyzji.

Wnioski odwoławcze w ramach tarczy finansowej PFR mikro-, małe i średnie firmy mogą składać od 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Jak zapewnia PFR, termin ten został uzgodniony z bankami uczestniczącymi w programie. Przypominamy, że odwołania składa się również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca może je złożyć nie więcej niż dwa razy w odniesieniu do jednej firmy.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Jak złożyć odwołanie

  • może zostać złożone przez inną osobę reprezentującą beneficjenta;

  • musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;

  • musi zawierać ID wniosku pierwotnego;

  • może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);

  • musi zawierać wszystkie oświadczenia, takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:

- wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej;

           oraz

- wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa,     o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową;

  • może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej;

  • odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy.

Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku.

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.