[PORADNIK] Jakie podatki od pomocy

Czy pomoc finansowa w ramach tarczy jest opodatkowana? PFR wyjaśnia, jakie są zasady postępowania w przypadku MSP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które otrzymały subwencję finansową w ramach tarczy, udzielaną przez Polski Fundusz Rozwoju, nie zaliczają jej kwoty do przychodów podatkowych. Wypłata tych środków jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo, może on korzystać z całej kwoty finansowania.

W przypadku zwrotu subwencji przedsiębiorcy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów zwróconej kwoty. Tak samo jak wypłata kwoty subwencji finansowej przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach tarczy subwencji finansowej kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie subwencji finansowej

Obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (subwencje finansowe udzielane przez PFR od strony formalnej odpowiadają pożyczkom). Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego.

Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Zdjęcie: shutterstock

 

Komentarze

Prosimy o wypowiadanie się w komentarzach w sposób uprzejmy, z poszanowaniem innych uczestników dyskusji i ich odrębnych stanowisk. Komentując akceptujesz regulamin publikowania komentarzy.